Männens dominans fortsätter på FN:s högsta befattningar

New York, 220712 (IPS) – I juni beslutade en enig generalförsamling att instifta en ny internationell dag för att uppmärksamma det viktiga arbete världens kvinnliga diplomater utför. Samma månad röstade generalförsamlingen fram ytterligare en man som sin kommande ordförande.

Hittills har FN haft nio generalsekreterare – samtliga män. Och av de 77 personer som har valts till det ettåriga mandatet att vara ordförande för generalförsamlingen har 73 varit män och endast 4 kvinnor. Även den ordförande som tar över i september kommer att vara en man, i enlighet med en omröstning i generalförsamlingen i juni.

Samtidigt antog generalförsamlingen nyligen i enighet en resolution som innebär att kvinnors roll inom diplomatin ska uppmärksammas den 24 juni varje år.

Frågan är om det beslutet kommer att få någon inverkan på de högsta utnämningarna inom FN.

I samband med att resolutionen presenterades konstaterade Maldivernas FN-ambassadör Thilmeeza Hussain att kvinnors möjlighet att påverka politiska beslut har en absolut avgörande betydelse. Samtidigt påpekade hon att det har förblivit alldeles för vanligt att de kvinnor som gör diplomatisk karriär i allt högre grad omges av manliga kollegor ju högre upp de når.

Thilmeeza Hussain påpekade att detta även gäller på FN:s högkvarter där bara 49 av de permanenta representanterna är kvinnor, medan 149 män sitter på samma position. Representanterna utses av sina länders regeringar.

En tidigare FN-diplomat, som inte vill bli citerad med sitt namn, säger till IPS att många höga FN-representanter är starka förespråkare för jämställdhet så länge som de sitter på sina poster – men att de är betydligt sämre på att övertyga sina regeringar om behovet av att nominera fler kvinnliga kandidater.

Bangladeshs tidigare FN-ambassadör Anwarul K. Chowdhury, påminner om att världsledarna redan för tio år sedan uppmanades att verka för att se till att nästa generalsekreterare skulle vara kvinna och att fler kvinnliga kandidater skulle utses till ordförande för generalförsamlingen, till FN-ambassadörer och som chefer för olika FN-organ.

I samband med att den första internationella dagen för kvinnliga diplomater inföll betonade han att dessa målsättningar ännu inte har infriats.

Purnima Mane, tidigare biträdande generalsekreterare, säger till IPS att det samtidigt bör ses som en milstolpe att en enig generalförsamling beslutat att slå fast hur viktigt kvinnors arbete inom diplomatin är. Beskrivningen av den internationella dagen slår fast att den tillägnas kvinnor på alla nivåer som arbetar för en hållbar utveckling, fred och demokrati.

– Kvinnor är för närvarande underrepresenterade på de flesta nivåer inom de nationella delegationerna och inom FN:s diplomatkår – och tydligast är detta på de högre nivåerna, konstaterar Purnima Mane.

Även om antalet kvinnliga FN-ambassadörer med åren har blivit fler så är könsfördelningen fortsatt mycket skev och den manliga dominansen bland diplomater har förblivit stor bland de flesta medlemsländer.

Två länder som sticker ut positivt genom att ha en jämlik representation är enligt Purnima Mane Kanada och Sverige. Men många andra länder har fortfarande mycket långt kvar innan de når dit.

Thalif Deen