FN – på väg att förvandlas till en jättelik hjälporganisation?

New York, 220608 (IPS) – Den ryska invasionen av Ukraina har satt ljuset på FN:s oförmåga att bemöta många av de militära konflikterna i världen. Bedömare menar att världsorganisationens geopolitiska roll minskar – och att FN i stället är på väg att förvandlas till ett gigantisk humanitärt organ.

Vid sidan av Ukraina har FN heller inte lyckats lösa de långvariga konflikterna i bland annat Palestina, Afghanistan, Jemen, Västsahara, Myanmar och Syrien.

Denna oförmåga togs nyligen upp av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i ett tal inför säkerhetsrådet:

– Var är den fred som Förenta nationerna bildades för att garantera? Och var är den säkerhet som säkerhetsrådet skulle garantera?, frågade sig presidenten via videolänk.

Läget inom säkerhetsrådet har förblivit låst, eftersom Ryssland i egenskap av permanent medlem har vetorätt.

FN:s oförmåga är även tydlig nyligen när det gäller kärnvapenhotet från Nordkorea. Nyligen stoppades en resolution med krav på hårdare sanktioner mot Nordkorea efter att Ryssland och Kina hade lagt sina veton. Detta trots att de övriga 13 medlemmarna i säkerhetsrådet ställde sig bakom förslaget.

Bedömare menar att FN:s geopolitiska roll har minskat samtidigt som dess humanitära arbete har blivit allt viktigare – genom alla FN-organisationer som bedriver olika hjälpinsatser.

Dessa organ har räddat livet på miljontals människor genom att dela ut mat, bidra med vård och ge skydd till mängder av människor i krisdrabbade länder i framför allt Asien, Afrika och Mellanöstern.

Vid sidan av det humanitära arbetet har FN även närmare 90 000 fredsbevarande soldater i utsända i ett dussintal fredsbevarande insatser och som observatörer, främst i länder som nyligen varit indragna i konflikter.

I en intervju i podcasten The Economist Asks fick USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield nyligen frågan om FN är på väg att dra sig tillbaka från sina geopolitiska uppdrag för att i stället satsa på de stora humanitära insatserna.

FN-ambassadören underströk dock behovet av att FN även fortsatt har en politisk roll.

– FN är vad vi har. Vi är alla medlemmar och varje dag måste vi arbetar för att se till att denna organisation fungerar och utgör den plattform som behövs för att få ett slut på konflikter. Det är den enda platsen där vi alla kan sitta ned vid samma bord, betonade Linda Thomas-Greenfield.

Hon sade vidare att FN bär ett ansvar för att förebygga krig – vilket också var skälet till att organisationen en gång bildades.

Ett av de viktigaste humanitära FN-organen är livsmedelsprogrammet, WFP. Nyligen berättade dess chef David Beasley att WFP under förra året försåg närmare 130 miljoner människor med mat, främst i konfliktområden. Den siffran förväntas stiga med ytterligare 20 miljoner människor i år.

Även under det fortsatta kriget i Ukraina är FN:s humanitära insatser mycket viktiga. Enligt FN:s talesperson Stephane Dujarric har världsorganisationen genom sina partners hittills nått ut med stöd till 7,6 miljoner människor som drabbats av den ryska invasionen.

Andra regioner som är drabbade av svåra kriser, och där de humanitära insatserna från FN har livsavgörande betydelse, är bland annat på Afrikas horn samt i Kongo-Kinshasa.

I en kommentar för IPS skriver Alon Ben-Meir, tidigare professor i internationella relationer vid New Yorks universitet, att FN har haft mycket svårt att leva upp till sina målsättningar om att säkerställa internationell fred och säkerhet. Men han betonar samtidigt att organisationen med tiden har lyckats bygga upp flera organ som har en avgörande betydelse för humanitära hjälpinsatser. Och resultatet av detta är enligt Alon Ben-Meir att FN har utvecklats till ”en gigantisk hjälporganisation”.

Kul Gautam, som tidigare var undergeneralsekreterare för FN, säger till IPS att FN-systemet inte har varit lika effektivt i arbetet för fred och säkerhet som dess grundare hade hoppats, och heller inte har varit lika effektivt i arbetet för att driva på den ekonomiska och sociala utvecklingen i många fattiga länder.

Världsorganisationen har däremot blivit enormt viktig inom det globala humanitära arbetet, konstaterar han. Samtidigt står världen i dag inför en rad mycket svåra utmaningar – som bara kan bemötas av gemensamma och multilaterala åtgärder.

– Av det skälet är behovet av ett starkare och effektivare FN större i dag än någonsin, säger Kul Gautam.

Thalif Deen