Privata aktörer uppmanas engagera sig för barn i krisområden

Davos, 220524 (IPS) – Många miljontals barn kan inte gå i skolan på grund av naturkatastrofer, väpnade konflikter och politiska kriser. Experter menar att utbildningssatsningarna för barn i krisområden har förblivit underfinansierade – och uppmanar nu till ett ökat engagemang från privata aktörer.

Enligt en rapport från Rädda barnen som kom förra året lever allt fler barn i områden där konflikter pågår. Mängder av barn är också utsatta för klimatrelaterade kriser, som förhindrar deras möjligheter att gå i skolan.

Yasmine Sherif, ordförande för FN-fonden Education Cannot Wait, betonar att världens näringsliv behöver stärka sitt engagemang för alla barn som lever i olika krisområden.

– Den privata sektorn har en viktig roll att spela för de uppskattningsvis 222 miljoner barn och tonåringar som lever i länder som är drabbade av klimatrelaterade katastrofer eller konflikter, sade hon på måndagen vid ett högnivåmöte inom Världsekonomiskt forum.

Yasmine Sherif understryker att de enorma socioekonomiska orättvisor som råder i världen innebär att de som har råd i högre grad måste dela med sig av sina resurser. Världsekonomiskt forum, som denna vecka pågår i Davos, samlar många av världens ledande affärsmän och politiker.

Måndagens paneldiskussion hade organiserats av Schweiz biståndsorgan, SDC, vars generaldirektör Patricia Danzi betonar att det behövs fler aktörer än stater för att stötta de många miljoner barn som inte kan gå i skolan på grund av att de lever i krisområden.

– Fler måste ta på sig ansvar och mobilisera – och detta måste ske så snart som möjligt, säger Patricia Danzi till IPS.

Enligt henne behövs den privata sektorn både i nödsituationer, där resurser måste fram snabbt. Men det handlar också om att bemöta en mer långsiktig kris som innebär att näringslivet ofta efterfrågar kompetenser som de lokala utbildningssystemen inte kan tillgodose, vilket ofta hänger samman med bristen på kvalitetsutbildningar.

Även Yasmine Sherif betonar vikten av utbildning av hög kvalité, i synnerhet i länder där många elever tvingats på flykt för att undkomma väpnade konflikter.

– Där är finansieringen den stora frågan – och den privata sektorn mycket viktig, eftersom de har de resurser som behövs. Av det skälet måste de komma ombord, säger hon.

Nyligen kom Världsbanken, Unesco och Unicef med en stor gemensam rapport som visar att andelen barn i utvecklingsländer som är drabbade av det som beskrivs som ”utbildningsfattigdom” riskerar att öka från 53 till 70 procent. Detta på grund av de långa skolnedstängningar som följde i pandemins spår, och de bristande möjligheterna till distansundervisning.

Begreppet utbildningsfattigdom har myntats av Unesco och Världsbanken och inbegriper alla som inte kan läsa och ta till sig en enklare text vid tio års ålder. Och andelen barn som ingår i kategorin förväntas alltså nu öka i spåren av pandemin.

Joyce Chimbi