Ny rapport: Klyftorna mellan fattiga och rika växer rekordsnabbt

New York, 220523 (IPS) – Medan världens dollarmiljardärer har blivit många fler – och mycket rikare – ökar den extrema fattigdomen i världen snabbt. Det skriver biståndsorganisationen Oxfam i en ny rapport.

Enligt rapporten “Profiting from pain” har ytterligare 573 personer blivit dollarmiljardärer under coronapandemin, de senaste två och ett halvt åren. Detta samtidigt som ytterligare 263 miljoner människor i världen innan slutet av detta år riskerar att falla ned i extrem fattigdom. Det motsvarar enligt Oxfam en utveckling där en miljon fler hamnar i extrem fattigdom var 33:e timme.

Miljardärernas rikedomar har under de senaste två åren ökat lika mycket som de gjorde under de 23 föregående åren, enligt rapporten.

Att en del av de superrika skänker en del av sina förmögenheter till välgörande ändamål är långt ifrån tillräckligt, säger Oxfams generalsekreterare Gabriela Bucher, till IPS:

– Välgörenhet är inget alternativ till att förmögna människor och företag betalar en skälig skatt och ser till att deras arbetare erbjuds en hygglig lön. Och det rättfärdigar inte att de utnyttjar sin makt och ställning till att skapa sig orättvisa fördelar gentemot andra, säger hon.

Studien lyfter även fram hur energi-, livsmedels- och läkemedelsbolag gör rekordvinster, samtidigt som lönerna knappt har ökat alls och människor tvingas hantera skenande priser.

Fem av världens största energibolag – BP, Shell, Total Energies, Exxon och Chevron – uppges göra en gemensam vinst på motsvarande 2 600 dollar i sekunden, samtidigt som ytterligare 62 personer som är verksamma inom matindustrin har blivit dollarmiljardärer.

Världen har för närvarande en befolkning på 7,8 miljarder och enligt FN lever drygt 736 miljoner under fattigdomsgränsen.

Förra året varnade Världsbanken i en rapport för att antalet extremt fattiga i världen var på väg uppåt för första gången på över två decennier.

Yasmeen Hassan, ordförande för organisationen Equality Now, menar att Oxfams nya studie sätter ljuset på behovet av omstruktureringar av världens finansiella system. Hennes organisation förutspådde att covid-19-pandemin skulle få negativa effekter på arbetet för jämställdhet.

– Men även vi är chockade över hur extremt och djupt tidigare orättvisor och diskriminering baserad på kön har förvärrats, säger Yasmeen Hassan till IPS.

En stor majoritet av världens dollarmiljardärer är män medan mängder av kvinnor är fastlåsta i fattigdom. Enligt Yasmeen Hassan exploaterar den rika eliten kvinnor som arbetskraft, då många tvingas arbeta till usla löner och utan att få den uppskattning de förtjänar.

Hon betonar att många av de tidigare framgångar som uppnåtts inom jämställdhetsarbetet snabbt har gått förlorade under pandemin. Det handlar bland annat om antalet flickor som blir bortgifta redan som barn – men också om en ökad sexuell exploatering samt att hushållspersonal under pandemin har tvingats leva inlåsta med arbetsgivare som utnyttjar dem.

– Flickor och kvinnor har drabbats allra hårdast av pandemin, säger Yasmeen Hassan.

Oxfams rapport kommer samma vecka som Världsekonomiskt forum pågår i Davos.

– Miljardärerna anländer till Davos där de kan fira de enorma ökningarna av sina rikedomar. Pandemin och de snabba prishöjningarna på mat och energi har varit en guldgruva för dem. Detta medan flera årtionden av framgångar i kampen mot den extrema fattigdomen har vänts tillbaka och medan miljontals människor ställs inför omöjliga prishöjningar, säger Gabriela Bucher.

Hon menar att de superrika under flera decennier har lyckats ”rigga systemet” och lägga beslag på en stor del av världens rikedomar genom privatiseringar och monopol. Detta medan arbetarnas rättigheter åsidosätts och många utan att bestraffas av myndigheterna har tillåtits lagra sina rikedomar i skatteparadis.

– Samtidigt tvingas många miljoner hoppa över måltider och kommer efter med sina räkningar medan de tvingas fråga sig vad de ska kunna göra för att överleva. I östra Afrika dör troligen en person varje minut på grund av hunger. Dessa groteska orättvisor bryter de band som håller oss samman som människor. Det är splittrande, nedbrytande och farligt. Det handlar om en ojämlikhet som bokstavligen dödar, säger Gabriela Bucher.

Thalif Deen