Solenergi lyser upp landsbygden i El Salvador

Teotepeque, El Salvador, 2205 (IPS) – Många byar i El Salvador saknar fortfarande tillgång på el – och för fattiga familjer är det ofta för dyrt att koppla in sig på det nationella elnätet. Men tack vare en satsning på solenergi har nu alla som bor i byn Cacho de Oro möjlighet att tända lampor på kvällarna.

Efter att ha jobbat på familjens åker hela dagen kan Carlos Salama numera komma hem och sätta sin mobil på laddning.

– Bara en sådan sak – att vi kan ladda mobilen med vår egen elektricitet är så stort för oss, berättar 29-åringen, som bor i Cacho de Oro i södra El Salvador, för IPS.

Även hans mamma, Rosa Aquino, är mycket glad över de elinstallationer som blev klara i 16 av byns hushåll i slutet av april.

– Det här känns så bra, i synnerhet på kvällarna. Vi har aldrig haft tillgång på el tidigare. När jag var barn hade vi fotogenlampor och på senare tid har vi använt batteridrivna ljus. Men nu kan vi spara in på batterikostnaderna, säger Rosa Aquino.

Byn består av ett 50-tal familjer, som alla lever på jordbruk. Orten har sedan några år tillbaka varit anslutet till det nationella elnätet. Men de fattigaste familjerna har inte haft råd med anslutningsavgiften, som ligger på motsvarande 5 000 kronor.

En av de som inte haft råd att koppla in sig är bonden Francisca Piecho, 43, som bor tillsammans med sin son och sonhustru samt parets lilla pojke i ett enkelt hus i byn. Hennes man har gett sig av till en annan del av landet för att jobba, eftersom han inte hittat någon försörjning i närheten.

– Vissa familjer får pengar hemskickade av släktingar som jobbar utomlands, men vi tillhör inte dem. Så vi har inte haft råd att koppla in oss på elnätet, berättar Francisca Piecho för IPS.

De flesta orter på den salvadoranska landsbygden är inkopplade på elnätet. Men många byar står också helt utan el på den privatiserade marknaden, eftersom elbolagen anser att orterna är för små.

Att även de fattigaste i Cacho de Oro nu har fått el är tack vare en solenergisatsning från den statliga fonden Fonaes, som bekostade installationen av solpaneler för de energifattiga familjerna i byn. Elsystemen är små – men gör det möjligt för hushållen att tända några lampor, ladda mobiltelefoner och driva enklare hushållsmaskiner.

Elektrikern Arturo Solano arbetar för det företag som har gjort installationerna, och han säger att satsningen på nationell nivå har nått ut till runt hundra byar. Sammanlagt har drygt 7 500 familjer nu fått tillgång på grön el genom projektet.

Tidigare har en del av byborna laddat sina mobiltelefoner genom att hyra in sig på sina grannars elnät.

– Nu kan vi spara in den kostnaden, och i stället köpa mer mat, säger Francisco de la Cruz Tulen, 30, som bor tillsammans med sin hustru och parets två små barn i byn, till IPS.

Liksom de flesta andra hyr han en bit mark där familjen odlar majs och bönor för husbehov. Men under den torra säsongen ger han sig av från byn för att leta efter arbete inom sockerrörsindustrin.

Men nu pågår det även andra utvecklingssatsningar i regionen. Befolkningen i Cacho de Oro har inte tillgång till kranvatten, utan hämtar sitt vatten från en källa som emellanåt torkar ur. Då tvingas byborna köpa vatten, som levereras i stora behållare av en lastbil.

– Vår förhoppning är att vi ska få vatten via ledningar i framtiden. En japansk biståndsorganisation har inlett en satsning, men vi får se hur det utvecklas, säger bybon German de la Cruz Tesorero, som är ordförande för den lokala organisationen Adescos,  till IPS.

I närheten ligger en annan liten ort, Izcacuyo, som också ingår i solenergisatsningen. Fram till i slutet av förra året hade ingen av familjerna där tillgång till el, eftersom byn inte är inkopplad på det nationella elnätet. Det innebar att befolkningen innan solpanelerna installerades tvingades resa till en annan ort som ligger en halvtimme bort – bara för att kunna ladda sina mobiltelefoner.

Inom projektet ingår också en kommunal satsning på odlingar av nya fruktträd. Tanken är att lokalbefolkningarna inom några år ska kunna skörda avokado, mango och citroner som de sedan ska kunna sälja till turister, hotell och restauranger vid kusten i regionen La Libertad.

Edgardo Ayala