Jamaicas vattenkris förvärras

Kingston, 220502 (IPS) – Jamaica har egentligen ingen brist på vatten – men omfattande föroreningar och dåliga ledningar har skapat en växande brist på rent dricksvatten. Experter uppger att krävs enorma investeringar för att åtgärda problemen.

Den växande vattenbristen i huvudstaden Kingstons storstadsområde har i perioder lett till månadslånga vattenransoneringar. Situationen förvärras ytterligare av torkor, trasiga vattenpumpar och läckande vattenledningar. Detta samtidigt som det finns enorma mängder vatten i Kingstons reservoarer som inte kan utnyttjas på grund av att vattnet är förorenat.

En studie som gjordes för två år sedan visade på så höga halter av föroreningar i huvudstadens viktigaste vattenreservoar att det inte ansågs lämpligt för hushållsbruk. Studien, som gjorts vid UWI-universitet, visade att de främsta orsakerna var läckande avloppsvatten och inträngande saltvatten.

Studiens huvudförfattare Arpita Mandal säger till IPS att forskarna konstaterat att föroreningarna länge har legat på nivåer som är högt över gränsvärdena – och att det finns stora behov av åtgärder för att stoppa föroreningarna. Samtidigt skulle det krävas omfattande och mycket kostsamma åtgärder för att rena allt förorenat vatten.

Många vattenbrunnar i området runt Kingston har fått stängas av på grund av de stora mängder avloppsvatten som rinner rakt ner i marken.

Peter Clarke, chef för landets vattenmyndighet, WRA, uppger att Jamaica egentligen har tillräckligt med vattenresurser för att klara sig i flera decennier framåt. Han uppger att det stora problemet är det bristande vattendistributionsnätet.

Detta trots att den statliga bolag som ansvarar för distributionen av vatten redan för sju år sedan meddelade att man inlett en stor satsning för att byta ut gamla vattenledningar, täta läckor och rena vattenbrunnar i Kingston.

Samtidigt uppger Peter Clarke att det finns planer på att bygga ett nytt vattenreningsverk i huvudstadsregionen.

Både han och forskaren Arpita Mandal betonar att den ökande vattenbristen i Kingston förvärras av klimatförändringarna – men också av en ökad urbanisering och ett ineffektivt utnyttjande av de befintliga resurserna. På senare år har omfattande byggboom skett i regionen – vilket satt ännu mer tryck på de befintliga resurserna.

Zadie Neufville