Asiatiska kuststäder sjunker – miljontals hotas av översvämningar

Manila, 220426 (SciDev.Net/IPS) – Flera stora kuststäder i Asien sjunker snabbare än de globala havsnivåerna stiger, visar en ny studie. För att undvika att miljontals drabbas av översvämningar krävs det åtgärder för att stoppa överexploateringen av grundvattnet – som enligt forskarna är den främsta orsaken till att marken sätter sig.

Sedan 1993 har de globala havsnivåerna stigit med runt tre millimeter om året, enligt FN:s klimatpanel. Samtidigt sjönk den filippinska huvudstaden Manila med drygt två centimeter per år mellan 2015 och 2020, enligt en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Geophysical Research Letters. Det är nästan sju gånger snabbare än havsnivåhöjningen.

Forskare vid universitet i Rhode Island har med hjälp av satellitbaserad information konstaterat att sjunkande storstäder är ett särskilt allvarligt problem i Asien. 99 kuststäder över hela världen ingår i studien, som visar att delar av marken sjunkit med mer än en centimeter om året i en tredjedel av dessa städer.

Enligt forskarna är den främsta orsaken överutnyttjandet av grundvattenresurser. Tidigare studier visar att en snabb befolkningstillväxt och ökad jordbruks- och industriproduktion är ett par av orsakerna till att uttagen av grundvatten ökar.

Upp till 59 miljoner människor i de drabbade städerna riskerar att drabbas av översvämningar, enligt studien. Forskarna konstaterar att dessa städer riskerar att drabbas av svåra översvämningar mycket tidigare än vad tidigare modeller, som bygger på riskerna med stigande havsnivåer, har visat.

Enligt forskarna har åtgärder för att minska utnyttjandet av grundvatten samtidigt gett resultat i bland annat Jakarta i Indonesien och Shanghai i Kina. Mellan 1982 och fram till 2010 sjönk Jakarta med i genomsnitt hela 28 centimeter per år – en siffra som i dag minskat till runt  3 centimeter per år.

Rodrigo Narod Eco, havsforskare vid Filippinernas universitet, menar att Manila tillhör en av de städer som måste minska exploateringen av grundvattnet. Men han betonar att det också handlar om hela den ekonomiska utveckling som sker i staden.

– Jag anser att det i grunden är en utvecklingsfråga, där det saknas begränsningar av de förändringar som görs av landskap och havsområden. Jag tror att det går att hitta alternativa vattenkällor, men vi måste också ställa oss frågan varifrån efterfrågan kommer och om de alternativa vattenkällorna skulle bli rättvist fördelade, säger Rodrigo Narod Eco.

Även om en stad som Jakarta har lyckats minska hur snabbt staden sjunker så är problemen fortsatt allvarliga – vilket fått regeringen att föreslå att flytta huvudstaden Jakarta från ön Java till Kalimantan på Borneo.

Storstaden Semarang på centrala Java är en annan indonesisk stad som är hårt drabbad. Enligt studien sjunker Semarang, liksom den kinesiska storstaden Tianjin, med runt tre centimeter om året. Det är nästan 15 gånger snabbare än den globala havsnivåhöjningen, konstaterar forskarna.

*En längre version av denna artikel har tidigare publicerats av SciDev.Net

Purple Romero