Storsatsning på tåg genom känsliga områden kritiseras i Mexiko

Playa del Carmen, 220411 (IPS) – Arbetet med en 150 mil lång tåglinje genom det som en gång var Mayarikets hjärta i Mexiko går vidare. Enligt regeringen kommer ”mayatåget” att skapa nya arbetstillfällen och stärka turismen. Men kritiker varnar för miljökonsekvenserna eftersom spåren kommer att löpa genom några av landets känsligaste ekologiska områden.

Söder om staden Playa del Carmen i sydvästra Mexiko löper en 90 meter bred sandväg genom djungeln. Här pågår arbetet med en av sträckorna för den kommande tåglinjen på Yucatánhalvön. Projektet är presidenten Andrés Manuel López enskilt största infrastruktursatsning och regeringen satsar stort på att den ska kunna invigas till slutet av nästa år.

Miljöaktivisten Mina Moreno menar dock att denna del av tåglinjen genomdrivs utan att det har gjorts tillräckliga studier av konsekvenserna – och hon varnar för att effekterna kan bli ödesdigra.

Sedan satsningen lanserades har projektet drabbats av förseningar och kostnadsökningar. Kritiker menar dessutom att projektet har miljömässiga, sociala och kulturella kostnader. Även landets miljödepartement har påpekat att alla de tågstationer som ska byggas, med tillgång till vatten, avlopp, el och annan infrastruktur, utgör ett hot mot den lokala miljön. Flera oberoende studier har dessutom varnat för de ekologiska risker utbyggnaden av järnvägen innebär.

Tåget kommer att löpa mellan ett antal kommuner i Mexikos södra och sydöstra delstater, däribland på Yucatanhalvön, där några av landets viktigaste och känsligaste ekosystem finns. Sammanlagt kommer linjen att bli 150 mil lång och ha 21 stationer.

Tågen kommer att transportera turister, men också sojabönor, palmolja och kött, som är delstatens viktigaste jordbruksprodukter. FN-organet UN Habitat, som bidrar med teknisk rådgivning till projektet, beräknar att satsningen fram till 2030 ska kunna skapa en miljon nya arbetstillfällen – och därmed bidra till att minska den fattigdom som är mycket utbredd i regionen.

Men projektet kräver också att stora markområden röjs och enligt den miljökonsekvensanalys som gjorts kommer sammanlagt 300 000 träd att behöva fällas. Enligt presidenten kommer projektet dock inte att leda till avskogning – eftersom nya nationalparker ska utlysas och trädplanteringar av stora markområden ska anläggas.

Samtidigt har den myndighet som granskar offentliga projekt slagit fast att projektet drivits igenom trots att man inte har anslagit de resurser som krävs för att det ska gå att garantera att satsningen blir långsiktig hållbar miljömässigt.

Projektet har tidigare drabbats av svåra förseningar och av det skälet har nu arbetet påskyndats i syfte att uppnå presidentens målsättningar om att kunna inviga tåglinjen till slutet av nästa år. Samtidigt visar dokument som IPS fått fram att landets miljöskyddsmyndighet inte genomförde några granskningar av arbetet under 2020.

På Yucatanhalvön har projektet återkommande stött på markproblem, vilket lett till att man tvingats ändra sträckningarna vid flera tillfällen.

Regeringen framhåller att megaprojektet kommer att öka möjligheterna till en hållbar turism. Kritiker menar i stället att satsningen innebär ett hot mot många lokala ekosystem. Lorenzo Álvarez, forskare vid institutet för marin vetenskap vid Mexikos nationella autonoma universitet, varnar för att mayatåget kommer att få ”katastrofala” konsekvenser i känsliga områden.

– Hundratals hektar mark avskogas och vi kommer att få se nya städer växa fram medan redan existerande städer kommer att växa. Detta kan få enorma konsekvenser eftersom ekosystemen kommer att påverkas. Bara genom att växtligheten på marken försvinner försämras vattensystemens förmåga att fånga in och filtrera vatten, säger han till IPS.

I orten Puerto Morelos som ligger på Yucatanhalvöns nordöstra del har många nya fastigheter byggts upp på senare tid – vilket i sin tur har haft mycket skadliga konsekvenser för den del av det mesoamerikanska barriärrevet som finns vid orten. Nu finns det en oro för att utbyggnaden av den nya tåglinjen, som ska löpa förbi orten, ska driva på fastighetsmarknaden ytterligare.

Den lokala aktivisten Fabiola Sánchez säger att järnvägsutbyggnaden inte har börjat än i Puerto Morelo, men att det finns en oro för vad den ska föra med sig.

– Vi har inte drabbats av några skador ännu på samma sätt som i andra kommuner, men vi känner till vilka miljökonsekvenser vi kommer att drabbas av, säger Fabiola Sánchez.

Aktivister är kritiska mot många av de satsningar som nu genomförs i regionen. De menar att projekten är inriktade på byggen av nya hotell och att stärka fastighetsbranschen utan att någon hänsyn tas till lokalbefolkningarna och behovet av en hållbar utveckling i en kustregion som redan är hårt belastad av turismen.

Grupper har av det skälet försökt stoppa bygget av den nya tåglinjen med juridiska metoder, men utan att lyckas.

Emilio Godoy