Växande odlingar av sockerrör möter kritik i Colombia

Bogota, 220325 (IPS) – Colombia har blivit ett av de stora länderna inom produktionen av biobränslen från sockerrör. Men kritiker menar att de omfattande odlingarna har svåra miljökonsekvenser och slår mot många lokalsamhällen.

I regionen Valle del Cauca i sydvästra Colombia täcks omgivningarna av stora gröna fält av sockerrör. Men grödan som växer i ett av landets mest bördiga områden har enligt kritiker negativa konsekvenser för marken.

Irene Vélez, forskare vid University del Valle, säger att när landet öppnade för import av socker började sockerrörsodlingarna växa, samtidigt som produktionen inriktades på att tillverka biobränslen. Enligt henne har det i sin tur lett till att åkermarker för andra grödor har börjat breda ut sig i andra delar av landet där marken är billigare.

Colombia är numera världens 15:e största producent av sockerrör och den tredje största regionala producenten av etanol, efter Brasilien och Argentina. I takt med att efterfrågan på etanol har ökat har också odlingarna av sockerrör vuxit och upptar allt större åkerarealer.

Samtidigt har utvecklingen haft stora sociala och miljömässiga konsekvenser för lokalbefolkningarna, enligt en rapport som gjort i samarbete mellan den colombianska organisationen Palenke Alto Cauca-PCN och brittiska Forest Peoples Programme.

Enligt rapporten påverkar odlingarna marker, floder och grundvatten på grund av användningen av bekämpningsmedel som glyfosat, men också genom erosion och den avskogning som sker när åkermarkerna utökas. Dessutom menar organisationerna att konkurrensen om vattentillgångar har hårdnat på grund av industrins tillväxt.

Emilio Godoy