Stormaktsambitioner hinder för fredszon i Indiska oceanen

New York, 220311 (IPS) – Redan 1964 lade Sri Lanka fram ett FN-förslag om att inrätta en fredszon för alla länder som angränsar till Indiska oceanen. Sedan dess har frågan levt vidare i det tysta, men utan att ha lett till något resultat.

När en tidigare indisk ambassadör en gång höll tal inför en amerikansk publik påpekade han att många begår misstaget att tro att den Indiska oceanen tillhör Indien.

– Och så är det inte, även om vi gärna skulle vilja att det var så, sade han och drog ned skratt från åhörarna.

De framväxande geopolitiska stormaktsambitionerna hos flera av länderna runt Indiska oceanen har med tiden snarare försvagat möjligheterna för att det gamla förslaget om en fredszon, kallad IOPZ, ska kunna förverkligas.

I hela 58 år har dock frågan levt vidare inom FN, ända sedan Sri Lankas dåvarande premiärminister Sirimavo Bandaranaike presenterade förslaget inför generalförsamlingen. Då, 1964, fick det stöd av de 113 medlemmarna i den så kallade alliansfria rörelsen, som vid tiden var den största politiska grupperingen inom världsorganisationen.

När kalla kriget var som kyligast hade de globala stormakterna på båda sidor flottbaser i Indiska oceanen. År 1971 uppmanade en FN-resolution att havet skulle förklaras som en fredszon, samtidigt som kalla krigets aktörer ombads att upphöra med utbyggnaden av sina militära arsenaler i regionen.

Men deklarationen gav aldrig något resultat.

På senare tid har i stället den informella militäralliansen Quadrilateral Security Dialogue (känd under namnet Quad), som består av USA, Australien, Indien och Japan återuppstått – som ett svar på vad de uppfattar som Kinas alltmer aggressiva uppträdande i Indiska oceanen och Stilla havet.

Den så kallade indo-pacifiska regionen består av länderna i Sydasien – däribland kärnvapenmakterna Indien och Pakistan – samt Australien, Japan och de tio länder som ingår i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean.

Vijay Prashad, ordförande för tankesmedjan Tricontinental: Institute for Social Research, säger till IPS att målsättningen om att inrätta en fredszon i regionen tyvärr har förblivit ganska ouppmärksammad. Han påpekar att tanken är sprungen ur de fredssträvanden som fanns inom den alliansfria rörelsen.

Vid sidan av Indien och Pakistan har också flera andra kärnvapenmakter – USA, Frankrike och Storbritannien – militärbaser i regionen, påpekar Vijay Prashad.

Han anser att tanken på en fredszon i Indiska oceanen fortfarande är viktig – inte minst eftersom det skulle kunna innebära att Indien och Pakistan skulle kunna sätta sig vid förhandlingsbordet och försöka lösa sina ständiga konflikter. Dessutom menar han att det skulle kunna kyla ner de dåliga relationerna mellan Quad och Kina.

Thalif Deen