Osäkerheten ökar i världen – stor majoritet känner sig otrygga  

Madrid, 220228 (IPS) – Trots att ekonomierna har växt och fattigdomen minskat under de senaste decennierna upplever sex av sju människor i världen oro för sin säkerhet. Det visar en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

Global utveckling leder inte automatiskt till att människor känner sig säkrare, visar rapporten. Känslan av bristande trygghet och säkerhet finns enligt studien i alla länder – inklusive de allra rikaste.

Dessutom kan pandemin ha förstärkt denna otrygghet. UNDP konstaterar att coronakrisen har slagit hårt mot den globala ekonomin och många människors försörjningsmöjligheter och dessutom orsakat politiska konflikter i många länder.

Rapporten visar också på en ökande misstro i världen gentemot de institutioner som åtminstone i teorin finns där för att skydda människor. UNDP konstaterar att trots att välståndet i världen är högre än tidigare så känner en stor majoritet osäkerhet inför framtiden, och det är sannolikt en osäkerhet som nu har förvärrats ytterligare.

– I vår strävan efter ändlös ekonomisk tillväxt fortsätter vi att förstöra planeten samtidigt som ojämlikheterna växer både inom och mellan länder, säger UNDP:s chef Achim Steiner i en kommentar.

Klimatförändringarna riskerar enligt UNDP att bli en av de främsta dödsorsakerna i framtiden och kan orsaka 40 miljoner dödsfall fram till sekelskiftet.

UNDP konstaterar också att allt fler drivs på flykt undan konflikter – och att närmare 1,2 miljarder människor lever i områden som påverkas av konflikter.

Det mänskliga lidandet är samtidigt utan tvekan mest utbrett i världens fattigaste länder. Regionen Sahel, söder om Sahara, är ett tydligt exempel.

Nyligen varnade FN:s livsmedelsprogram, WFP, för att befolkningen i denna region står inför en förödande matbrist – och att antalet människor som hotas av svält har ökat mycket snabbt under de senaste tre åren. Regionen har drabbats av en mycket svår torka, och enligt WFP hotas nu över tio miljoner människor i Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien och Niger av svält.

Afghanistan är ett annat land där det mänskliga lidandet fortsätter att förvärras. Under förra året drevs ytterligare 700 000 människor på flykt i landet, uppger FN:s migrationsorganisation, IOM, i en ny rapport. Detta vid sidan av de 5,5 miljoner afghaner som under de senaste åren har tvingats på flykt. IOM uppger att de humanitära behoven fortsätter att öka i Afghanistan, och att krisen riskerar att leda till att ännu fler människor drivs på flykt både inom landet och till grannländerna.

Baher Kamal