Nya insatser krävs för att stoppa våldet mot kvinnor

220224 (SciDev.Net/IPS) – Pandemin har förvärrat det våld som drabbar kvinnor – och världens länder gör inte tillräckligt för att leva upp till FN:s målsättningar om att få ett slut på våldet. Det konstateras i en ny studie.

Världens länder halkar efter i arbetet för att leva upp till det globala utvecklingsmålet om att få ett stopp på våldet mot kvinnor. Av det skälet måste frågan prioriteras i återuppbyggnadsarbetet efter coronakrisen, uppger författarna till en ny studie som publiceras i tidskriften The Lancet.

Forskarna konstaterar att våldet särskilt drabbar unga kvinnor och att problemet är mer utbrett i världens låginkomstländer.

Studien bygger på omfattande data från Världshälsoorganisationen fram till 2018, genom undersökningar som genomförts i 161 av världens länder. Forskarna konstaterar att våld mot kvinnor var mycket vanligt redan innan pandemin, men de hänvisar också till nyare undersökningar som visar att problemen har förvärrats i takt med de nedstängningar och restriktioner som införts under pandemin.

Många kvinnor utsätts redan tidigt i livet av våld från sin partner, enligt studien. Undersökningen visar att hela 24 procent av kvinnorna i åldern mellan 15 och 19 blivit utsatta för våld av sin partner vid minst ett tillfälle.

Studiens huvudförfattare Lynnmarie Sardinha, vid WHO:s avdelning för sexuell och reproduktiv hälsa, betonar samtidigt att våldet är betydligt mer utbrett i patriarkala låg- och medelinkomstländer – där kvinnor har en sämre ekonomiska förutsättningar och mindre tillgång till stöd.

– Ett av de hållbara utvecklingsmålen är att våldet mot kvinnor ska vara borta till 2030. Men de höga siffrorna visar att världens länder inte är på väg att leva upp till den ambitionen, säger Lynnmarie Sardinha.

I rapporten betonas samtidigt att det finns metoder för att minska våldet mot kvinnor.

– Det finns tydliga bevis för att insatser kan bidra till att minska och förebygga våld i nära relationer, säger en annan av rapportförfattarna, Claudia García-Moreno, vid WHO.

Hon menar att det som krävs är åtgärder på en rad områden – däribland reformer av lagar och regler som diskriminerar kvinnor. Men det handlar också om satsningar för att stärka kvinnors möjligheter att bli ekonomiskt självständiga, och att öka stödet för kvinnor som utsätts för våld.

*En längre version av denna artikel har tidigare publicerats av SciDev.Net

Sanjeet Bagcchi