Nujeen kämpar för att fler ska se potentialen hos barn med funktionsnedsättning

Nairobi, 220222 (IPS) – Under sin uppväxt i Syrien var diskrimineringen en del av vardagen för Nujeen Mustafa – och ännu tydligare blev det i samband med att kriget bröt ut i landet. Nyligen berättade hon om sina erfarenheter inför ett globalt toppmöte om funktionsrätt.

Nujeen Mustafa föddes för 23 år sedan med cerebral pares. Hon hade aldrig sett insidan av ett klassrum förrän hon som 16-åring kom till Tyskland, efter att hon som rullstolsburen hade lyckats fly från kriget i hemlandet. I dag är hon författare till en bok där hon berättar om sin flykt.

I det nya hemlandet fick hon börja i skolan, och som 21-åring gick hon ut gymnasiet.

– I Syrien fick jag hjälp av mina äldre syskon att plugga hemifrån, eftersom skolorna inte var tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. De hjälpte mig att läsa och skriva, berättar Nujeen Mustafa för IPS.

Förra veckan talade hon inför Global Disability Summit – ett toppmöte där politiker, experter och aktivister lyfte fram behovet av nya insatser för att få bort diskriminering och andra hinder som drabbar så många människor som lever med funktionsnedsättning.

Särskilt svår är situationen för dem som lever i krissituationer. Siffror från Världshälsoorganisationen visar att närmare 20 miljoner av de 135 miljoner människor i världen som är i behov av humanitär hjälp har någon form av funktionsnedsättning. WHO betonar samtidigt att den siffran inte inkluderar personer som drabbats av funktionsnedsättning i samband med pågående konflikter.

Nujeen Mustafa menar att många personer med funktionsnedsättning som drabbas av konflikter och andra kriser inte syns i statistiken.

– Dessa barn göms ofta undan från samhället och blir därmed osynliggjorda. Och ofta tar man inte hänsyn till barn med funktionsnedsättning i samband med att ett land börjar återuppbyggas.

WHO uppger att det ofta saknas skyddsmekanismer för personer med funktionsnedsättning i samband med nödlägen och kriser.

Nujeen Mustafa säger att det behövs en helt ny syn på barn med funktionsnedsättningar – för att deras behov ska bli mer prioriterade.

– Det anses inte vara värt att investera i barn med funktionsnedsättning. Det finns en uppfattning om att satsningar på dessa barn saknar värde, eftersom de inte kommer att kunna använda sig av sina kunskaper, säger hon.

Detta trots att det handlar om en mycket stor grupp barn. Enligt Unicef har ett av tio barn i världen en funktionsnedsättning, och en mycket stor andel av dessa barn får aldrig chansen att gå i skolan.

Nujeen Mustafa säger att det är tack vare familjen som hon har fått det självförtroende som krävs för att hon ska kunna leva upp till sin potential. I dag är hon en författare som har fått global uppmärksamhet för sin kamp för funktionsrätt – och 2019 fick hon möjlighet att hålla tal inför FN:s säkerhetsråd.

Hon menar att många familjer måste få hjälp att inse att även barn med funktionsnedsättningar kan ha stor potential – inte trots deras funktionsnedsättning, utan också på grund av den.

Nujeen Mustafa understryker att alla de hinder som världens skolor sätter upp för personer med funktionsnedsättningar måste röjas bort.

– Jag är en stark anhängare av inkluderande utbildning, eftersom det kan eliminera den stigmatisering som drabbar personer med funktionsnedsättning. Om alla känner och interagerar med personer med funktionsnedsättningar så kan det leda till förändrade normer, säger hon.

– Vi måste sluta betrakta dessa barn som bördor, eftersom de är tillgångar. Barn med funktionsnedsättningar ska inte ses som ett problem som måste lösas, slår Nujeen Mustafa fast.

Joyce Chimbi