Digitala sagoböcker ska stärka afrikanska elevers läskunskaper

Bulawayo, 220216 (IPS) – De långa skolnedstängningarna har ytterligare förvärrat situationen för alla de barn som inte har lärt sig att läsa och skriva ordentligt. Men nu pågår ett projekt i 15 afrikanska länder som ska locka fler att läsa och… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Busani Bafana