Ökad risk för människohandel i pandemins spår

New Delhi, 220211 (IPS) – Redan innan pandemin beräknades drygt 40 miljoner människor i världen vara fast i någon form av modernt slaveri. I spåren av covidkrisen har sårbarheten ökat ytterligare för de grupper som löper störst risk att utsättas för… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Sania Farooqui