Kommentar: USA fortsätter ha flest fångar i världen

Portland, 220121 (IPS) – USA är världsledande på att hålla sina medborgare inlåsta – både i absoluta tal och när det gäller antalet fångar per capita. Orsakerna till detta relativt nya fenomen är flera, konstaterar demografen Joseph Chamie i denna kommentar.

USA har på nationell nivå uppskattningsvis 630 fångar per 100 000 invånare. Det länder som hamnar närmast är Rwanda, Turkmenistan och El Salvador som alla ligger på runt 575.

Andra industrialiserade länder har betydligt färre fångar per capita jämfört med USA, men det gäller även det internationella genomsnittet som ligger på 140 fångar per 100 000 invånare.

Även de amerikanska delstater som har förhållandevis få fångar ligger betydligt högre än många andra demokratier. Massachusetts, som har den lägsta siffran – 109 fångar per 100 000 invånare – ligger betydligt högre än en lång rad europeiska länder som har färre än 90 fångar per 100 000 invånare.

De överfulla fängelserna i USA är samtidigt ett relativt nytt fenomen. Mellan 1925 och fram till 1975 låg det nationella genomsnittet ganska stabilt på runt 110 fångar per 100 000 invånare. Men från och med slutet av 1970-talet inleddes en snabb ökning av antalet fångar i takt med att en betydligt hårdare kriminalpolitik började bedrivas i landet.

Trots att bara knappt var tjugonde människa på jorden är amerikan så har landet närmare en femtedel av alla fångar i världen. I slutet av 2019 satt närmare 2,2 miljoner amerikaner i fängelse – det högsta antalet i världen.

Siffran innebar en minskning med närmare tio procent jämfört med 2008, då antalet fångar var ännu fler. Samtidigt kan antalet jämföras med situationen i USA för 50 år sedan, då det fanns runt 200 000 fångar – närmare två miljoner färre än i dag.

På andra plats när det gäller antalet fångar kommer det betydligt mer folkrika Kina, med 1,7 miljoner fångar, följt av Brasilien, Indien och Ryssland.

Över hela världen beräknas drygt elva miljoner människor sitta i fängelse. Den siffran är dock med stor sannolikhet högre i verkligheten. Detta eftersom vissa länder – däribland Kina, Eritrea, Myanmar och Nordkorea – underrapporterar hur stora fängelsepopulationerna är eller undviker att ange antalet politiska fångar och personer som sitter inlåsta i olika förvar. Av det skälet beräknas det verkliga antalet fångar i världen snarare uppgå till tolv miljoner.

I många delar av världen ökar antalet som hålls inlåsta i fängelse. Fängelsepopulationerna har exempelvis på senare år snabbt ökat i Sydamerika, Sydostasien och Oceanien.

Liksom i övriga delar av världen är en stor majoritet av fångarna i USA män. Under 2019 var endast tio procent av de som satt i fängelse kvinnor – vilket samtidigt innebar att USA hade den största kvinnliga fängelsepopulationen i världen.

De flesta män som sitter i fängelse i USA är under 40 år gamla och kommer från eftersatta befolkningsgrupper och minoriteter – och de har i hög utsträckning missbruksproblem.

Flest hålls inlåsta i landets sydliga delstater, däribland Louisiana, Mississippi och Oklahoma.

Nästan hälften av alla federala fångar avtjänade under 2019 straff för narkotikabrott, och även på delstatsnivå är drogrelaterade brott den främsta orsaken till fängelsestraff.

Att så många människor hålls inlåsta har samtidigt mött kritik från många håll. Vissa bedömare menar att de långa fängelsestraffen är avhumaniserande och inte skapar ett tryggare samhälle – och främst slår mot socialt utsatta befolkningsgrupper.

Många före detta fångar möter dessutom svåra problem att få arbeten och bostad efter avtjänat straff.

Andra är också kritiska mot de höga kostnader som de fulla fängelserna innebär. Kostnaderna skiljer sig kraftigt åt i olika delar av landet – men generellt lägger delstaterna betydligt mer pengar på varje fånge jämfört med vad som satsas på varje skolelev.

Många har försökt hitta förklaringar till varför USA är världsledande på antalet fångar. En starkt bidragande orsak är det så kallade kriget mot narkotikan – som under många år har lett till att mängder av människor har dömts till fängelse. Detta medan många experter menar att det vore mycket klokare att satsa på behandling av personer som begår narkotikabrott än att döma dem till fängelse.

Andra faktorer som brukar anges är bland annat att kriminalpolitiken fått en inriktning med hårdare straff och de liberala vapenlagarna, samt ett arv med rasdiskriminering och bristen på sociala skyddsnät. Kritiker har även lyft fram att människor riskerar att dömas till fängelse för mindre allvarliga brott.

De förändringar som skulle krävas för att vända utvecklingen har samtidigt förblivit omtvistade bland politiker, experter och allmänhet. Av det skälet talar det mesta för att USA även inom den närmaste framtiden kommer att förbli det land i världen som håller flest medborgare inlåsta.

*Joseph Chamie är demograf och var tidigare chef för FN:s befolkningsfond. Han är författare till flera böcker om befolkningsfrågor.