Språkval kan ha avgörande betydelse för vaccinvilja enligt forskare

220120 (SciDev.Net/IPS) – Att informera om covid-19-vaccin på rätt språk kan ha en stor inverkan på människors vilja att låta vaccinera sig. Det menar forskarna bakom en ny studie.

En ny studie som publicerats i tidskriften Nature Scientific visar att tvåspråkiga Hongkongbor blev betydligt mer välvilligt inställda till covid-19-vaccin efter att ha fått information på engelska i stället för på kantonesiska. Forskarna bakom studien menar att resultatet kan bli betydelsefullt i arbetet för att stärka vaccinviljan över hela världen.

Studiens huvudförfattare Janet Geipel vid Exeter-universitet i Storbritannien säger att resultatet visar en möjlighet att till en låg kostnad motverka vaccinmotståndet hos olika grupper. Inom studien samlade forskarna 611 ovaccinerade kineser som bor i Hongkong och delade sedan upp dem i två grupper som fick exakt samma information om covid-19-vaccin. Den ena gruppen fick dock informationen på engelska, medan den andra fick det på kantonesiska – de två språk som talas i regionen.

Resultatet blev att sju procentenheter fler av dem som fick informationen på engelska tackade ja till att låta sig vaccineras jämfört med den andra gruppen.

Psykologiprofessor Boaz Keysar från Chicagos universitet deltog i arbetet, och han menar att sju procent kanske inte låter som så mycket – men påpekar att den i ett vidare sammanhang skulle kunna få en stor betydelse.

Forskarna menar att människor i tvåspråkiga regioner kan få olika associationer beroende på vilket av språken som används. Och i sammanhang där förtroendet är högre för det ena av språken bör detta språk användas när aktörer vill nå ut med information som berör vaccin och andra hälsofrågor.

– Att språkvalet kan påverka förtroendet för covid-19-vaccin bör vara intressant för dem som arbetar inom folkhälsa – i synnerhet i länder som är tvåspråkiga, säger Janet Geipel.

Och eftersom mer än hälften av jordens befolkning beräknas använda sig av två eller fler språk i sin vardag menar hon att det kan vara viktigt att, beroende på lokalt sammanhang, göra rätt språkval.

Lennah Kinyanjui arbetar med att bemöta covid-19 inom organisationen Amref Health Africa och har mött folkgrupper i Kenya som vid sidan av swahili också talar ett lokalt språk.

– Människor litar på information som förmedlas på det lokala språket. Budskap via radio på lokala språk har en större inverkan och kan skingra myter och missuppfattningar som begränsar människors vilja att låta sig vaccineras, säger hon.

Forskarna bakom studien menar att resultaten även kan få betydelse för hur andra hälsofrågor bör kommuniceras – och lyfter fram behovet av screening för cancer som ett exempel.

*En längre version av denna artikel har tidigare publicerats av SciDev.Net

Dann Okoth