Experter vill se stärkta insatser mot lepra

Hyderabad, 211209 (IPS) – Världens sjukvårdssystem fortsätter att vara hårt belastade av den pandemi som inte visar några tecken på att ta slut. Samtidigt måste kampen mot den stigmatiserande sjukdomen lepra fortsätta, betonar experter.

Budskapet fördes nyligen fram vid ett digitalt möte som anordnades av alliansen Sasakawa Leprosy (Hansen’s Disease) Initiative. Mötet ingår i en kampanj som syftar till att stärka kampen mot lepra och samlade över 150 organisationer som företräder personer som drabbats av sjukdomen.

En oroande nyhet är att hundratals nya fall av lepra har rapporterats från önationen Komorerna i östra Afrika. Många av de drabbade är barn, enligt Aboubacar Mzembaba, som samordnar arbetet mot lepra vid landets hälsovårdsdepartement.

Pemmaraju V Rao vid Världshälsoorganisationens program mot lepra betonar att det är ett fortsatt problem att många som faller offer för lepra förblir obehandlade. Därför är det av största vikt att satsningar på uppsökande verksamhet fortsätter – och att lokal sjukvårdspersonal får den utbildning de behöver.

Enligt Tesfaye Tadesse, ordförande för det etiopiska lepraförbundet, ENAPAL, har coronakrisen hämmat arbetet mot lepra – samtidigt som antalet nya fall har fortsatt att stiga i landet. Dessutom innebär den sociala stigmatiseringen av leprasjuka att många undviker att söka upp vården, konstaterar Tesfaye Tadesse.

Diskrimineringen av leprasjuka är ett fortsatt globalt problem. Samtidigt har det vuxit fram en stark sammanhållning mellan medlemmarna av de organisationer som företräder personer som drabbats av sjukdomen.

Men gruppen behöver ett starkare stöd från omvärlden, enligt WHO:s goodwill-ambassadör mot lepra, Yohei Sasakawa. Han säger till IPS att det behövs nya samarbeten – och fler utbildningsinsatser.

Sedan nya läkemedel kom 1993 har antalet nya fall av lepra i världen minskat snabbt. Men sjukdomen finns kvar – och innan pandemin konstaterades närmare 200 000 nya fall varje år.

Lepra är en kronisk sjukdom vars tidiga symptom är svårdiagnosticerade. Men om den förblir obehandlad så kan lepra leda till permanenta skador på hud, nerver, armar, ben och ögon. Sjukdomen sprids via luften, men kan behandlas och tidig vård kan förhindra de flesta funktionsnedsättningar den kan leda till. Och lepra är inte längre smittsam när en person väl har påbörjat sin behandling.

Lepra, som tidigare var mest känd under namnet spetälska, förekommer numera främst i tropiska områden. WHO beräknar att upp emot fyra miljoner människor i världen har drabbats av någon form av funktionsnedsättning på grund av sjukdomen.

Den sociala stigmatisering som finns kring lepra – som också går under namnet Hansens sjukdom – utgör ett hinder för att tillståndet snabbt ska kunna diagnosticeras.

Många patienter känner inte till att sjukdomen kan behandlas, medan andra dröjer med att uppsöka sjukvården på grund av den skam som fortfarande omgärdar lepra. Dessutom menar experter att det ofta saknas kunskap om sjukdomen inom de offentliga sjukvårdssystemen.

Stella Paul