Förlorad mat – ett gigantiskt problem i Afrika

Bulawayo, 211129 (IPS) – Problemen med matbrist är gigantiska i Afrika, en kontinent där 280 miljoner människor enligt FN beräknades lida av undernäring under förra året. Samtidigt går stora mängder mat förlorad i samband med produktionen. Matslöseriet hänger samman med att… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Busani Bafana