Diabetes ett växande problem i fattigare länder

Nairobi, 211116 (IPS) – Problemen med diabetes har på senare år ökat särskilt snabbt i världens låg- och medelinkomstländer. Och det är en sjukdom som slår särskilt hårt mot personer som inte har tillgång till vård. Diabetes typ 2 är en… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Bruno Kappa