Denguefeber ett växande problem i Pakistan

Karachi, 211103 (IPS) – Denguefeber är ett ganska nytt hälsoproblem i Pakistan – men sjukdomen har blivit allt vanligare och antalet insjuknade som behöver vård har på senare tid ökat snabbt. Samtidigt väcker frågan om hur myggorna som sprider virussjukdomen ska… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Zofeen Ebrahim