Migrationen till Mexiko förväntas öka ytterligare

Mexico City, 211101 (IPS) – I takt med att de klimatrelaterade katastroferna i regionen blir allt fler kommer antalet migranter som tar sig till Mexiko att öka ytterligare. Det visar studier. Forskning visar att det finns ett samband med migrationen och… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Emilio Godoy