Ökade satsningar på fossila bränslen – trots klimatkrisen

Nairobi, 211027 (IPS) – Samtidigt som det står allt tydligare hur klimatförändringarna drabbar världens länder fortsätter den globala produktionen av fossila bränslen att öka. Det visar en ny rapport.

Samtidigt som världens länder diskuterar behovet av skärpta klimatåtgärder planerar de att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen fram till 2030 än vad som är möjligt i enlighet med Parisavtalet.

Det framgår i årets upplaga av Production Gap Report, som tagits fram av flera ledande forskningsinstitut och FN:s miljöprogram Unep. Studien, som årligen utkommit sedan 2019, granskar de planer världens länder har på att utvinna kol, olja och gas i förhållande till vad som krävs för att det ska gå att hålla nere den globala temperaturökningen.

Och trots att den globala klimatkrisen blivit allt tydligare har gapet mellan de globala ambitionerna och den planerade utvinningen blivit kvar på i stort sett samma nivå. Enligt årets rapport är den bedömningen att produktionen av fossila bränslen kommer att öka, vilket kommer att leda till en att klyftan kommer att växa fram till åtminstone 2040.

– Klimatförändringarnas förödande effekter är tydliga för alla. Det finns fortfarande en möjlighet att begränsa den långsiktiga globala uppvärmningen till 1,5-grader, men den möjligheten är snart borta, säger Uneps chef Inger Andersen, i en kommentar.

Rapporten lyfter fram utvecklingen i de länder i världen som producerar störst mängder fossila bränslen och visar att regeringarna i de flesta av dessa länder fortsätter att satsa på denna produktion.

– Forskningen är tydlig – den globala produktionen av kol, olja och gas måste omedelbart och kraftigt börja minska om det ska gå att hålla 1,5-gradersmålet, säger Ploy Achakulwisut, som arbetar vid Stockholm Environment Institute, och är en av rapportens huvudförfattare.

Enligt rapporten har världens länder satsat mer än motsvarande 300 miljarder dollar på en ökad utvinning av fossila bränslen sedan coronapandemin inleddes. Det är mer än vad som gått till satsningar på gröna energikällor.

Bruno Kappa