Tuvalu: Nya odlingsmetoder kan förbättra tillgången på mat

Canberra, 211015 (IPS) – Extrema väderfenomen har på senare år gjort det allt svårare för befolkningen på den lilla önationen Tuvalu att producera mat. Men nu har en ny odlingsmetod introducerats – och resultaten är lovande.

Den lilla önationen Tuvalu i Stilla havet är ett av få länder som hittills har lyckats undgå covid-19 – inga fall har ännu rapporterats bland de knappa 12 000 invånarna. Men pandemin har ändå fått konsekvenser, då problemen med en bristande matproduktion förvärrats av alla nedstängningar som blivit följden.

Många av Tuvalus små öar höjer sig bara några meter över havet och befolkningen har under lång tid fått allt svårare att producera mat.

– Det råder brist på mark och höga vågor och cykloner leder till att odlingar översvämmas av havsvatten, berättar Teuleala Manuella-Morris vid miljöorganisationen Live & Learn, som är baserad i huvudstaden Funafuti, för IPS.

Befolkningen, som främst lever på fiske och små jordbruk, har på senare år upplevt hur deras odlingar förstörts i samband med stormar. Det har lett till att behovet av importerad mat har ökat.

Nu har dock en ny lovande jordbruksmetod introducerats, med Live & Learn som en av de deltagande organisationerna. Den bygger på odlingar som bedrivs i upphöjda lådor, något som ger småbönderna bättre möjligheter att skydda sina grödor från inträngande havsvatten.

Den regionala samarbetsorganisationen Pacific Community står bakom satsningen och dess företrädare Gibson Susumu säger till IPS att målsättningen är att tekniken ska bidra till att stärka den lokala matsäkerheten.

Stillahavsregionens små önationer har sedan länge varit hårt drabbade av undernäring. Redan innan pandemin, 2019, beräknade FN att nästan hälften av de knappa tolv miljoner människor som bor i dessa nationer led av måttlig till allvarlig risk att drabbas av matbrist.

I Tuvalu är många barns tillväxt hämmad, samtidigt som problemen med övervikt och diabetes är mycket utbredda.

Satsningen på de nya odlingarna i lådor bedrivs än så länge främst i ett område utanför huvudstaden, där ett stort antal så kallade ”mat-kuber” står utplacerade ovanpå marken. Här odlas mängder av frukt och grönsaker i lådor som har tillverkats av återvunnen plast.

Teuleala Manuella-Morris säger att mycket av det som odlas här är lokala frukter och grönsaker.

– Odlingen bidrar inte bara till att en ökad matproduktion till befolkningen utan den har också bevisat att metoden fungerar i områden som drabbas av inträngande saltvatten, säger hon till IPS.

Lådorna har tillverkats av det australiska företaget Biofilta, som utvecklar nya metoder för att förbättra den globala produktionen av nyttig mat.

Gibson Susumu säger att det kommer att vara möjligt att producera upp emot 150 kilo grönsaker och frukter om året i varje matkub.

Eftersom odlingslådorna är upphöjda från marken är risken liten att odlingarna ska utsättas för inträngande saltvatten, och enligt Biofilta behöver odlingarna bara en bråkdel av den bevattning som krävs för konventionella odlingar. Detta kan ha stor betydelse för Tuvalu, där vattenresurserna är ytterst begränsade.

Odlingsmetoden, som ännu är på ett pilotstadium, har även börjat spridas till fler öar i Tuvalu, berättar Gibson Susumu. Målet är inte bara att förbättra tillgången på mat – utan också att öka utbudet av nyttig mat.

Satsningen på matkuber har även väckt intresse i andra önationer i regionen, där ibland i Fiji och Cooköarna – där liknande projekt nu är på väg att lanseras.

Catherine Wilson