Lokala vattenråd – räddningen för eftersatta befolkningar i El Salvador

La Libertad, 210930 (IPS) – Vattendistributionen är svårt eftersatt på landsbygden i El Salvador. I stället får lokalbefolkningarna organisera sig på egen hand för att säkerställa att de har tillgång på den livsavgörande resursen – utan någon hjälp från staten.

Ett exempel är byn Desvío de Amayo, som ligger i kommunen La Libertad. Här har befolkningen bemött vattenbristen genom att installera en jättelik vattentank högst upp på ett närliggande berg.

– Det var ett tufft projekt, eftersom vi tvingades bära upp materialet för hand – allt grus, all cement, sand och stål, berättar José Dolores Romero, som är engagerad i det lokala vattenråd som installerade vattentanken redan 1985.

Tack vare tanken har 468 familjer som bor i Desvío de Amayo och flera andra närliggande byar en säkrad tillgång på rent vatten.

På samma sätt ser det ut i hundratals andra byar i detta fattiga land, där staten inte har säkerställt vattendistributionen för stora delar av befolkningen på landsbygden.

Vattenbristen har skapat en framväxt av mängder av “juntas de agua”, lokala vattenråd som på egen hand ser till att gräva vattenbrunnar, bygga reservoarer och installera distributionsnät.

Organisationen Foro del Agua beräknar att det finns närmare 2 500 sådana lokala vattenråd, som försörjer närmare en fjärdedel av El Salvadors befolkning med vatten.

Dessa lokala vattenråd har inte några statliga stöd – trots att det handlar om en grundläggande service som myndigheterna egentligen borde ansvara för.

Innan vattentanken installerades i Desvío de Amayo brukade familjerna gräva efter vattenbrunnar på sina bakgårdar – men det skapade i sin tur återkommande hälsoproblem.

– Det går att hitta vatten om du gräver efter det, men det är inte lämpligt som dricksvatten eftersom många vattenkällor i detta kustområde är förorenade, berättar José Dolores Romero för IPS.

Vattnet i den gemensamma tanken är dock renat. Det är en uppgift som sköts av José Hernán Moreno, 66, som även ansvarar för reparationerna när någon av de vattenledningar som löper från tanken ner till de olika byarna går sönder.

Vattnet hämtas från en brunn som är 60 meter djup och pumpas sedan upp till tanken. Därifrån ser gravitationen till att det renade vattnet distribueras vidare ner till de anslutna byarna.

– Vi har alltid vatten tillgängligt och betalar i enlighet med hur mycket vatten vi konsumerar, berättar fembarnsmamman Ana María Landaverde för IPS.

Systemet där familjerna betalar enligt en fastställd taxa infördes för några år sedan, för att förhindra att vattnet tar slut – någon som tidigare var ett återkommande problem eftersom en del använde hushållsvattnet till sina trädgårdsodlingar.

– Mätarna installerades för att minska på slöseriet med vattnet, säger Ana María Landaverde.

Sedan dess tar vattnet aldrig slut, utan alla har tillgång under dygnets alla timmar.

Avgifterna har samtidigt stärkt det lokala vattenrådets kassa och numera saknas aldrig pengar när reparationer behöver utföras eller utrustning behöver bytas ut – något som blivit allt vanligare 36 år efter att vattentanken installerades.

Vattenrådet är medlem i den lokala organisationen Asaps, som samlar ett antal vattenråd. Genom sammanslutningen kan de lokala grupperna samarbeta när olika problem uppstår. Asaps ingår i sin tur i ett större kooperativ som gör det möjligt för de lokala vattenråden att köpa in utrustning till bättre priser.

Vattenrådet är också medlem i en nationell organisation kallad Vattenforum, som driver på för införandet av en lag som fastställer att alla medborgare ska ha rätt till en rättvis och hållbar vattentillgång.

Det finns redan ett utkast på en sådan lag, som har varit uppe till debatt i landets parlament vid flera tillfällen de senaste åren, men utan resultat.

Den stora stötestenen gäller om den myndighet som ska ansvara för tillämpningen av lagen enbart ska bestå av myndighetsföreträdare – eller om också näringslivsrepresentanter ska ingå. I så fall skulle det även inkludera företrädare för ölbryggerier och läsktillverkare.

I somras lade regeringen under president Nayib Bukele fram ett modifierat lagförslag som nu kan komma att gå igenom, eftersom det styrande partiet Nya idéer har en betryggande majoritet i parlamentet.

Kritiker – däribland företrädare för landets alla vattenråd – menar dock att det modifierade lagförslaget skulle leda till en form av privatisering av vattenresurserna i landet. Detta eftersom en av artiklarna slår fast att privata företag har rätt att exploatera en del av landets vattenresurser.

Vattenrådens representanter menar i stället att de måste få en starkare ställning i de framtida diskussionerna om problemen med vattendistributionen.

– Vi utför ett arbete som egentligen borde skötas av myndigheterna, utan att vi får någonting tillbaka, konstaterar José Dolores Romero.

Edgardo Ayala