Jamaica ger plats åt unga i klimatsatsningar

Dominica, 210929 (IPS) – Jamaica arbetar aktivt för att skapa utrymme åt unga representanter i de klimatsatsningar som bedrivs i landet. Miljöminister Pearnel Charles Jr säger att det handlar om en medveten satsning inför framtiden.

När alliansen NDC Partnership, som hjälper stater att fastställa och leva upp sina nationella klimatmål, nyligen stod värd för ett globalt ungdomsmöte framhölls Jamaica som ett exempel på hur satsningar för att engagera och dra nytta av ungdomar kan genomföras.

Jamaica arbetar för att de unga ska ges möjlighet att påverka, bland annat genom att unga representanter finns med i viktiga organ som beslutar om klimatpolitiska åtgärder.

Pearnel Charles Jr säger till IPS att landets politiker anser att det är viktigt att unga människor får ett verkligt inflytande – av flera skäl.

– Att bygga upp våra ungdomars kapacitet är den bästa investering vi kan göra, eftersom de inom kort kommer att styra över politiken, lagstiftningen och de beslut som fattas.

Han understryker samtidigt att unga personer dessutom har stora möjligheter att påverka andra.

– De är ofta redan välinformerade och engagerade, men i behov av fler plattformar och arenor. När man får ungdomar med sig kan de också påverka sina familjer och lokalsamhällen. De kan prata med äldre personer och komma med nya förslag i hållbarhetsarbetet.

Pearnel Charles Jr betonar att flera ungdomsrepresentanter finns med i det klimatråd som tillsatts av miljödepartementet och att man har med unga representanter som får bidra med sina åsikter om den politik som bedrivs.

– Ungdomar är ofta modiga och orädda för att säga vad de tycker. De är beredda att säga sanningen och jag uppskattar den kritik de kan leverera, uppger miljöministern.

Alison Kentish