Skadade korallrev slår mot fiskare i Centralamerika

Los Cóbanos, El Salvador, 210920 (IPS) – De flesta i den lilla kustorten Los Cóbanos i El Salvador är beroende av fisket för sin försörjning. Men med tiden har inkomsterna blivit allt mindre.

Medan fiskaren Luis Morán går ut mot sin båt som ligger en bit ut och flyter i havet, säger han:

– Det är klart att korallreven tar skada när vattnet är så här varmt.

Los Cóbanos ligger vid kusten och befolkningen består i första hand av fattiga fiskare. Luis Morán berättar att de marinbiologer som arbetar i området har berättat hur korallreven skadas av stigande havstemperaturer.

Och när korallreven skadas drabbar det också de lokala fiskarna – eftersom många av de arter som har ett kommersiellt värde söker sig till korallreven för att föröka sig och hitta skydd.

Många av de lokala fiskarna berättar om hur det blivit allt svårare att försörja sig på de minskande fångsterna. Melvin Orellana, 41, säger att hans senaste fångst låg på mindre än 2,5 kilo.

– Det täcker inte ens bränslekostnaderna, konstaterar tvåbarnspappan.

Precis som byns andra fiskare tvingas han bege sig långt ut på havet i jakt på fisk.

De stigande havstemperaturerna i spåren av klimatförändringarna är ett av skälen till skadorna på korallreven, berättar experter för IPS. Detta leder till att korallerna bleks vilket i sin tur kan leda till att de dör om temperaturerna förblir för höga för länge, berättar marinbiolog Johanna Segovia för IPS. Detta är en process som redan har börjat få effekter vid kusten utanför Los Cóbanos.

Det handlar om en global problematik. För två år sedan varnade FN:s miljöprogram Unep i en rapport för att mellan 70 och 90 procent av världens korallrev kan gå förlorade till 2050.

Men fisken och korallerna möter även andra hot – som det industriella fisket och andra mänskliga aktiviteter. Ett exempel är att förorenat flodvatten och ökande mängder sediment når fram till kusten och drabbar korallreven. Det säger biologiprofessor Francisco Chicas, vid El Salvadors universitet, till IPS.

Ett annat växande problem är den miljöförstöring som en ohållbar turism orsakar. Lokalbefolkningen i Los Cóbanos berättar att turisterna lämnar skräp efter sig överallt.

Men det är inte bara här som korallreven är hotade. Situationen är densamma på många platser i regionen – däribland även i Costa Rica. Landet har stora områden av korallrev utanför sina kuster, men enligt Tatiana Villalobos, grundare av miljöorganisationen Raising Coral, hotas dessa av processer som nu drivs på av klimatförändringarna.

Även överfisket är ett stort problem i hela regionen – vilket också påverkar de ekosystem som är viktiga för korallreven.

Ett exempel är Honduras, där Gisselle Brady arbetar för miljöorganisationen BICA. Hon säger till IPS att hoten mot havens ekosystem hänger samman med överfiske, ohållbar turism och klimatförändringar – men också på en bristande statlig miljöpolitik.

Gisselle Brady säger att regeringen i landet samtidigt arbetar för att bygga ut turismen ytterligare, liksom de kontroversiella industrierna i de särskilda ekonomiska zoner som kallas Zedes. Och det kommer även att drabba skyddade områden där det finns korallrev, enligt henne.

Edgardo Ayala