Pågående orkansäsong skapar oro i Karibien

Kingston, 210913 (IPS) – Knappt halvvägs in i årets orkansäsong har Jamaica och dess karibiska grannländer redan drabbats av tre förödande tropiska stormar. I regionen råder stor oro efter förra årets rekordintensiva orkansäsong – samtidigt som forskare varnar för den framtida utvecklingen.

Orkansäsongen i Karibien brukar vara som mest intensiv mellan augusti och oktober och redan nu har de tre tropiska stormarna Elsa, Grace och Ida orsakat stora kostnader för regionens länder.

Kraftiga stormar och orkaner är inget nytt för Karibien, men väderfenomenen har med tiden blivit allt vanligare och intensivare i takt med klimatförändringarna. Och forskare varnar för att de riskerar att bli ännu fler under de kommande 20 åren.

FN:s klimatpanel IPCC bekräftade nyligen i sin senaste sammanställning det forskare varnat för i flera år – att orkanerna kommer att bli fler och intensivare i framtiden, liksom översvämningarna och torkorna, samtidigt som havsnivåerna stiger och värmeböljorna blir kraftigare. Rapporten bekräftar också att klimateffekterna redan har börjat bli tydliga i många av världens små önationer.

Klimatforskarna Tannecia Stephenson och Michael Taylor vid Västindiens universitet leder gruppen CSG, som studerar klimatet, och har med hjälp av IPCC:s senaste rapport lyft fram fakta som särskilt berör länderna i Karibien.

De säger till IPS att slutsatsen är att regionens ledare måste gå samman och gemensamt arbeta för att förmå världens länder att minska utsläppen i samband med FN:s kommande klimattoppmöte i Glasgow, som inleds 31 oktober.

Forskarna betonar att det kommer att krävas snabba åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen. Michael Taylor säger att det även gäller länderna i regionen – trots att de står bakom en väldigt liten del av de totala utsläppen av växthusgaser.

– Regionens länder måste drastiskt minska sina avtryck, genom en ökad användning av förnybara energikällor och ett förbättrat skydd av marina miljöer och skogar samt genom minskade utsläpp från avfall och transporter, säger han.

Tannecia Stephenson betonar att den globala uppvärmningen innebär att många sektorer kommer att påverkas i Karibien – det gäller bland annat det viktiga fisket och den inkomstbringande turismen.

– Karibien måste även förbereda sig på en ökad vattenbrist och på stigande havsnivåer – vilket kommer att drabba lågt liggande områden och många av regionens små öar, säger hon.

De 20 länderna i den karibiska samarbetsorganisationen Caricom har enats runt slagordet ”1,5 grader för att kunna överleva” – men utvecklingen pekar just nu på att den målsättningen kommer att bli svår att hålla. CSG varnar för att gränsen vissa år kan komma att överskridas redan innan 2040.

Klimatförändringarnas effekter i regionen är tydliga redan nu. CSG har bland annat noterat att antalet varma dagar och nätter har ökat samtidigt som gruppen förutspår att nederbörden kraftigt kommer att minska i vissa regioner medan den kommer att öka i andra. Detta samtidigt som antalet långa torra perioder och torkor har ökat.

Ett annat växande problem är de allt vanligare och mer intensiva värmeböljor som regionen upplever – något som i framtiden i allt högre grad riskerar att påverka energianvändningen, jordbruken och tillgången på vatten.

Tannecia Stephenson betonar att tillgången på vatten måste bli en prioriterad fråga i de insatser som görs för att bemöta klimatkrisens effekter. Flera länder i regionen lider redan nu av en mycket begränsad tillgång på vatten.

Zadie Neufville