Jamaica vill satsa på hållbar återhämtning

Kingston, 210910 (IPS) – Jamaicas ekonomi har drabbats mycket hårt av coronapandemin. Landets regering hoppas nu få upp farten på ekonomin igen – samtidigt som man skärper klimatmålen.

Jamaica har satt som målsättning att minska utsläppen från landets jord- och skogsbruk med nästan en tredjedel under det kommande årtiondet. Detta genom att effektivisera användningen av vatten och el samt genom att satsa på en mer mångsidig jordbruksproduktion.

– Åtgärderna kommer att leda till nya ekonomiska möjligheter och skapa arbetstillfällen, säger klimatexperten Carlos Fuller.

Tanken är att utsläppen inom jordbruket ska kunna minskas upp emot dryga 28 procent fram till 2030 genom andra jordbruksmetoder och insatser mot avskogningen.

Jamaica satsar även på en ökad datainsamling om klimatet, som i sin tur ska stärka landets möjligheter att tidigt varna för hotande naturkatastrofer och öka beredskapen.

Michael Taylor, chef för en grupp som studerar klimatfrågor vid Västindiens universitet, påpekar att de extrema väderfenomen som drabbar Karibien har ökat både i omfattning och intensitet – och att det är en utveckling som kommer att fortsätta.

– Det kommer att bland annat påverka energianvändningen, efterfrågan på vatten och jordbruket, säger Michael Taylor.

Utsläppsmålen ingår i en utvecklingsplan fram till 2030 som det djupt skuldsatta Jamaica redan tidigare har lanserat. Målet är att bygga upp en stark ekonomi samtidigt som miljön skyddas.

Wayne Henry, chef för den myndighet som arbetar för att uppnå de globala utvecklingsmålen, säger att dessa målsättningar nu ingår i den nationella utvecklingsplanen.

Men han påpekar också att pandemin visat hur snabbt målsättningarna kan stöta på oväntade problem för ett land som Jamaica.

Många sektorer som varit beroende av turismen har drabbats mycket hårt av pandemin i flera av Karibiens önationer. För Jamaicas del har ekonomin drabbats mycket hårt.

När tiotusentals arbetstillfällen plötsligt försvann valde landets regering att satsa på den snabbväxande outsourcing-sektorn. Till en början har det främst handlat om teletjänster, men med tiden har branschen vuxit till att även innefatta andra områden.

Jamaica har även utlovat att satsa mer på förnybara energikällor. Målsättningen är att minst 30 procent av den el som konsumeras i landet ska vara grön 2030.

Zadie Neufville