Klimatkrisen driver upp elpriserna i Brasilien

Rio de Janeiro, 210909 (IPS) – Brasilien är beroende av vattenkraften för sin energiförsörjning. Men minskande nederbörd och svåra torkor har lett till att vattenkraftverken levererar mindre el – samtidigt som elpriserna har börjat stiga. Bedömare menar att det längre fram… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava