Unga asiater kräver ökat politiskt inflytande

Johannesburg, 210713 (IPS) – De ungas röster exkluderas i det rådande politiska systemet – och detta måste förändras. Det var budskapet från de ungdomsrepresentanter som förra veckan deltog vid ett forum som samlade politiker från 23 länder i Asien.

Fler än hundra ungdomar och riksdagspolitiker deltog vid den virtuella konferensen, som anordnats av Asiens befolknings- och utvecklingsförbund med stöd av bland annat FN:s befolkningsfond, UNFPA.

De unga företrädarna betonade att det krävs det en öppnare politisk miljö, som ger större utrymme åt ungdomar.

Björn Andersson, chef för UNFPA:s avdelning i Asien, underströk att allt för många ungdomar halkar efter – på många områden, inklusive när det gäller politiskt deltagande. Han påpekade samtidigt att denna ojämlikhet har förvärrats i spåren av pandemin.

Orättvisorna drabbar inte minst unga kvinnor, ungdomar som är fattiga, personer med funktionsnedsättning eller unga människor som tillhör sexuella minoriteter.

Ungdomsrepresentanten Situ Shrestha redovisade en snabb undersökning som visar att över hälften av de tillfrågade ungdomarna inte hade varit involverade i någon ”konsultation eller dialog” med några myndigheter över huvud taget.

Ram Dulip, representant från Sri Lanka, berättade om hur ungdomar använt sig av sociala medier för att sprida information om olika socioekonomiska problem som uppkommit under pandemin. Han sade att krisen visat hur viktiga ungdomar är för samhället – som arbetskraft, men också som aktivister, innovatörer och kommunikatörer.

– Beslutsfattarna bör ta fasta på det och se till att ungdomars röster tas tillvara i uppbyggnaden av ett friskare och säkrare samhälle, sade Ram Dulip.

Enligt Siva Anggita från Indonesien är det viktigt att unga människor får delta i viktiga ekonomiska beslut som berör program som är inriktade mot dem. Hon påpekade samtidigt att när väl unga människor får politiskt inflytande så handlar det vanligen om personer som kommer från välbeställda förhållanden.

– Vi måste därför förändra det politiska systemet så att det inkluderar alla unga människor – och att alla får samma möjligheter, sade hon.

IPS Correspondents