Brasiliens elproduktion hotad i klimatkrisens spår

Rio de Janeiro, 210713 (IPS) – Bristande nederbörd och fler torkor i södra och centrala Brasilien hotar i allt högre grad landets vattenkraftverk. Klimatkrisen slår hårt mot elproduktionen, som till stora delar är beroende av vattenmassorna i landets floder. För 20… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava