Jamaica planterar tre miljoner nya träd

Kingston, 210629 (IPS) – Jamaicas gamla skogar har de senaste decennierna minskat i omfång. Men nu ska utvecklingen vändas – tre miljoner nya träd ska planteras på den lilla karibiska önationen.

Skogssatsningen har hittills resulterat i utplanteringen av 600 000 nya träd.

– Det främsta skälet är att vi vill bidra till att minska klimatförändringarna. Människor är väldigt entusiastiska och stödet har varit stort, berättar Jerome Smith, chef vid landets statliga skogsmyndighet.

Han säger att man fortfarande är säkra på att det ska gå att uppnå målsättningen att ha planterat tre miljoner nya träd innan utgången av nästa år. Detta trots att pandemin har hämmat satsningen.

Jamaica har genomfört flera klimatinsatser, men är samtidigt ett utvecklingsland som försöker stärka ekonomin genom nya turistsatsningar.

Landet var tidigt ute med att skärpa sina nationella målsättningar för att kunna leva upp till Parisavtalet. Jamaica har utlovat att kraftigt sänka utsläppen från näringslivet och minska beroendet av fossila bränslen samtidigt som landets skogar ska skyddas.

De senaste decennierna har skogarna minskat i omfång. Jamaica har fortfarande stora skogsområden, men enligt Jerome Smith visar satellitbilder att de områden som täcks av äldre skog har fortsatt att minska.

Landets regering har dock slagit fast att skogarna inte längre ska tillåtas att minska, utan att alla fällda träd också måste ersättas av nya.

Målsättningen om tre miljoner nya träd innebär att nästan ett nytt träd per invånare ska planteras. Många privata och frivilliga grupper har ställt sig bakom satsningen och utlovat att hjälpa till att plantera flera hundratusentals träd. Enligt Jerome Smith har dessutom ett stort antal skolor och olika lokala grupper engagerat sig i arbetet.

Även Eleanor Terrelonge, ordförande för ett ungdomsförbund som arbetar med klimatfrågan, är positiv till satsningen. Men hon menar samtidigt att initiativet är långt ifrån tillräckligt.

– Regeringen säger alla de rätta sakerna när det gäller klimatförändringarna, men jag är inte lika säker på att det också kommer att resultera i åtgärder. Satsningen är bra, men problemen kommer att bestå om vi inte förhindrar att fler skogar fälls. Det finns gott om tekniskt kunnande på Jamaica, men jag är inte säker på att den politiska viljan är tillräckligt stark, säger Eleanor Terrelonge.

Kate Chappell