Brist på startkapital stoppar unga bönder i krisens Zimbabwe

Bulawayo, 210319 (IPS) – Unga personer som vill satsa på att försörja sig som jordbrukare i det krisande Zimbabwe har svårt att få de lån som krävs för att komma igång. Samtidigt är behovet av matproduktionen akut i landet, där stora delar av befolkningen är beroende av matbistånd.

Det är sällsynt att unga bönder i Zimbabwe upplever att de har varit framgångsrika och säger sig vara beredda på att ägna resten av sina liv åt jordbruk. Men 27-åriga Lihle Moyo från orten Gwanda är ett undantag.

Han hade nästan ingen erfarenhet av att odla då han för två år sedan övertog mark från sin pappa. Nu har han lyckats förvandla åkern till en lönsam odling där han producerar kål, tomater och lök. Den inkomstbringande verksamheten började som ett experiment.

– Jag hade precis studerat klart och hade ingen sysselsättning och inga inkomster, berättar Lihle Moyo för IPS.

Han menar att framgångarna beror på den hjälp han fick från sina syskon som arbetar utomlands. Tack vare dem kunde Lihle Moyo finansiera utgrävningen av en vattenbrunn, köpa in tankar för lagring av vatten, skaffa en elgenerator – samt fick det startkapital han behövde för att kunna få fart på verksamheten.

Lihle Moyos berättelse är dock ovanlig i Zimbabwe där livet som jordbrukare är en svår och utmanande kamp för de allra flesta. Detta i ett land som innan genomförandet av en kontroversiell jordreform exporterade mat, men som nu tvingas importera spannmål.

Att Lihle Moyo fick tillgång till det startkapital han behövde var avgörande.

– Få av de unga jag känner är intresserade av jordbruk, eftersom de inte har någon möjlighet att få fram det kapital som krävs, säger han.

Tidigare kunde Zimbabwes bönder ansöka om jordbrukslån hos bankerna. Men numera är finansinstitutionerna betydligt mindre villiga att bevilja några lån, med hänvisning till att bönderna saknar den säkerhet som krävs.

Det innebär att många unga bönder inte kan få tag på nödvändigt startkapital – även om de har tillgång till mark. Detta trots att regeringen har slagit fast att jordbrukarna är helt nödvändiga för att garantera befolkningens tillgång till mat.

För att kunna starta ett jordbruk måste därför bönderna få fram resurserna på egen hand, samtidigt som myndigheterna har lanserat en satsning som innebär att de kan få stöd i form av utsäde och gödselmedel.

– Men även om man får detta gratis så måste man även kunna driva sitt jordbruk, konstaterar Lihle Moyo.

Dumisile Gumpo, 30, som också bor i Gwanda, berättar att han gett upp sina drömmar om att kunna starta ett eget jordbruk. I stället arbetar han på sina föräldrars gård.

– Jag skulle vilja bedriva jordbruk året om, men jag saknar de pengar som krävs för att ens kunna installera en vattenbrunn, säger han.

Hans frustration delas av många andra som befinner sig i en liknande situation.

Zimbabwe är ett land där många tiotusentals unga universitetsutbildade personer går arbetslösa, tillsammans med många andra som saknar både utbildning och hopp om att kunna få en riktig anställning.

Svenska Editor