Ökande våld mot afrikanska kvinnor under pandemin

Johannesburg, 210316 (IPS) – De restriktioner som infördes för att hejda coronapandemin ledde till att våldet och övergreppen mot flickor och kvinnor ökade på den afrikanska kontinenten. Det uppger FN:s befolkningsorgan UNFPFA.

Våldet mot kvinnor under pandemin stod nyligen i centrum vid ett digitalt möte som anordnades i samarbete mellan UNFPA och Asiatiska befolkningsförbundet, APDA.

Enligt Gift Malunga från UNFPA har våldet mot kvinnor förvärrats under det senaste året – och detta på en kontinent där problemen med könsbaserat våld var stora redan innan coronakrisen.

Hon påpekade att pandemin även lett till en försämrad tillgång till sexuell och reproduktiv service för kvinnor – vilket enligt UNFPA riskerar att få långsiktiga konsekvenser, bland annat i form av miljontals oönskade graviditeter. Enligt Gift Malunga visar en studie dessutom att miljontals fler flickor kan ha blivit bortgifta redan som barn.

– När flickor inte längre går i skolan blir de mer sårbara för sexuellt och könsbaserat våld, löper högre risk att bli gravida och att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar – och av barnäktenskap. Detta driver på en cykel av fattigdom, sade Gift Malunga.

Hon påpekade också att många kvinnor som försörjer sig inom den informella sektorn förlorade sina inkomster under pandemin – och att en ökande fattigdom också leder till en ökning av det könsbaserade våldet.

I stora delar av södra Afrika har våldet mot flickor och kvinnor, antalet barnäktenskap och tonårsgraviditeter ökat. I Malawi uppges exempelvis andelen tonårsgraviditeter ha ökat med elva procent under fjolårets åtta första månader, jämfört med föregående år.

Zambia är ett annat av de länder där det könsbaserade våldet ökade i samband med att samhället stängdes ner. En studie som genomfördes i slutet av förra året visade att 30 procent av de unga hade upplevt våld i hemmet i samband med restriktionerna.

Enligt Gift Malunga har många länder infört riktlinjer som syftar till att stärka skyddet för flickor och kvinnor. Det är genomförandet av dessa satsningar som är problemet, enligt henne.

Sam Ntelamo, representant för Afrikanska unionen, påpekade att även det civila samhället drabbades av restriktionerna, och av en minskad finansiering. Det har resulterat i att många utsatta inte har nåtts av den hjälp de har behov av. Han uppmanade samtidigt regionens regeringar att agera för att se till att kvinnor och flickor får den service de behöver – däribland möjligheten att i tid kunna avbryta oönskade graviditeter.

Justine Coulson, biträdande chef för UNFPA i södra Afrika, underströk att regionens regeringar nu måste agera för att bryta den negativa utvecklingen.

Cecilia Russell