Krisen i Jemen fortsätter att förvärras

New York, 210309 (IPS) – Över hälften av befolkningen i Jemen riskerar nu att drabbas av hunger. Samtidigt lyckades FN nyligen bara få in en mindre del av de medel som världsorganisationen vädjade om vid en internationell givarkonferens för det krigsdrabbade landet.

Sedan kriget i Jemen inleddes 2015 har närmare fyra miljoner människor drivits på flykt, konstaterar FN:s kontor för humanitära frågor, OCHA, i en rapport. Nästan två tredjedelar av landets befolkning, över 20 miljoner människor, beräknas samtidigt vara i behov av någon form av humanitär hjälp.

Halva befolkningen, 16 miljoner jemeniter, riskerar att gå hungriga, varav över fem miljoner är mycket nära gränsen till svält.

Endast hälften av landets vårdinrättningar uppges vara i drift, medan problemen med vattendistributionen är enorma.

Fler än 100 000 människor beräknas ha dödats som ett direkt resultat av kriget, medan ytterligare 130 000 människor uppges ha dött av dess konsekvenser, genom brist på mat eller sjukvård. Var tionde minut dör ytterligare ett jemenitiskt barn av orsaker som hade kunnat förebyggas.

Samtidigt har FN tvingats dra ner på sina humanitära insatser i landet. FN:s livsmedelsprogram uppger att många miljoner människor har fått sina matransoner halverade på grund av minskad finansiering.

Inför en internationell givarkonferens för nödlidande i Jemen som hölls i början av mars vädjade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres om 3,85 miljarder dollar i bidrag under året för att kunna ”hjälpa de 16 miljoner jemeniter som står vid randen till en katastrof”.

Antonio Guterres betonade att situationen är allra svårast för landets kvinnor och barn, och att 50 000 människor redan är drabbade av svält.

Efter konferensen konstaterade dock generalsekreteraren att resultatet var ”en besvikelse”, då de löften om bidrag som inkommit endast uppgick till 1,7 miljarder dollar – mindre än hälften av det FN hade som målsättning. Det är mindre än vad som utlovades året innan och mer än en miljard dollar mindre än 2019.

Thalif Deen