FN: Arbetet mot jämställdhet går för långsamt

210308, (IPS) – På måndagen firas internationella kvinnodagen i en värld som drabbats enormt hårt av pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser. En FN-rapport betonar samtidigt att arbetet för att stärka jämställdheten inom det offentliga livet och politiken fortfarande går för långsamt.

Rapporten till FN:s ekonomiska och sociala kommission för kvinnor slår fast att världens länder måste agera mot de hinder som gör det betydligt svårare för kvinnor att ta plats i offentligheten, samtidigt som coronakrisens och klimatförändringarnas effekter måste hanteras.

FN-organet UN Women menar att kvinnor i högre grad måste engageras i alla beslut som fattas. Kvinnoorganet betonar att kvinnor fortsatt är underrepresenterade på ledande positioner – trots att hela samhället skulle gynnas av ökad jämställdhet.

FN konstaterar i rapporten att det krävs omedelbara åtgärder för att stärka i synnerhet unga kvinnors representation inom politiken.

Lisa Jawahir är ett undantag. Förra året utsågs hon till parlamentariker av det vänsterliberala arbetarpartiet på den lilla karibiska önationen Santa Lucia.

– Det är mycket ovanligt med unga kvinnor på ledande politiska positioner i Santa Lucia. Jag blev som 31-åring den yngsta parlamentsledamot som har utsetts – och för kvinnor och unga flickor ökar det deras tro på att allting är möjligt, säger hon till IPS.

UN Women uppger att kvinnor som engagerar sig politiskt ofta blir särskilt hårt ansatta, både i verkliga livet och på nätet. Lisa Jawahir säger att hon känner igen det. Även om alla som ger sig in i politiken drabbas av konsekvenser, så menar hon att det blir särskilt tydligt för kvinnor.

Enligt UN Women måste många fler kvinnor få möjlighet att delta i arbetet mot pandemins konsekvenser, men också i arbetet mot klimatkrisen – där deras ledarskap för att åstadkomma förändringar är av avgörande betydelse.

Miljöaktivisten och konsulten Snaliah Mahal är en drivande kraft i arbetet mot ökad hållbarhet i hemlandet Santa Lucia. Hon säger till IPS att alla medborgare i de små önationer som är särskilt hotade av klimatförändringarnas effekter måste göra vad de kan för att höras tydligare.

– Det gäller inte bara internationellt, utan också på regional och lokal nivå, där alla måste engageras oavsett hur små insatser det handlar om, säger Snaliah Mahal till IPS.

UN Women påpekar att kvinnor ofta har en avgörande roll för hur naturresurser utnyttjas, och i många länder är det kvinnorna som styr över hushållens energiresurser.

Snaliah Mahal säger att kvinnor kan ta en ledande roll i arbetet för en hållbar värld, med de möjligheter som står till buds.

– Det måste inte vara något stort – utan vara så enkelt som att dela med sig av sina kunskaper till vänner och familj, eller att börja med en odling på gården eller börja kompostera. Det är viktiga första steg, säger hon.

Alison Kentish