Digitala klyftor kan förvärra exkludering

New York, 210215 (IPS) – De digitala klyftorna har blivit tydligare i samband med pandemin. I en tid när de digitala lösningarna får en allt viktigare betydelse riskerar många att halka efter ytterligare eftersom de saknar tillgång till internet.

Enligt FN-organet Unesco har bara lite drygt hälften av världens hushåll tillgång till internet och sämst är situationen i världens allra fattigaste länder.

Av det skälet måste satsningar för att öka digitaliseringen även erbjuda alternativ till alla dem som saknar tillgång till internet, betonar Shahrashoub Razavi vid FN:s arbetsorganisation, ILO. Hon säger till IPS att digitaliseringen av ekonomin annars kommer att leda till att många människor blir ännu mer exkluderade.

Förra veckan anordnade ILO ett möte med fokus på sociala skyddsnät och övergången mot en grönare och digitaliserad ekonomi. Där lyfte flera deltagare fram att många samhällen hade stått bättre rustade inför coronakrisen om de haft starkare sociala trygghetssystem.

Aileen O’Donovan från den irländska biståndsmyndigheten Irish Aid påpekade samtidigt att nästan alla världens länder har genomfört olika sociala satsningar i samband med krisen – och att det nu är viktigare än någonsin att dessa investeringar fortsätter.

Hon betonade att det är särskilt avgörande att investeringarna når ut till de befolkningar som är allra mest sårbara och mest hotade av klimatförändringarnas effekter. Samtidigt menar hon att det är rätt läge att bygga vidare på de satsningar som just nu genomförs.

– Det finns verkligen en kraft bakom utbyggnaden av sociala skyddsnät, men frågan nu är hur vi tar det vidare för att kunna skapa mer motståndskraftiga samhällen, sade Aileen O’Donovan.

Experter betonar att pandemin ytterligare har förstärkt klyftorna gentemot alla de människor som inte har tillgång till den teknik som krävs.

– De digitala klyftorna är oroande och om de sociala åtgärderna görs helt via digital teknik så kommer det att exkludera dem som saknar tillgång till detta, säger Shahrashoub Razavi till IPS.

Hon menar att krisen samtidigt fått många länder att agera.

– Om det finns någon ljuspunkt i denna kris så är det hur den förmått regeringar att inleda satsningar för att stärka det sociala skyddet, i vissa fall från noll, helt utan existerande system och program.

Den stora utmaningen nu är hur dessa tillfälliga åtgärder ska kunna förvandlas till permanenta program styrda av politiska satsningar och stöttade av den finansiering som krävs.

– Det kommer att bli en stor utmaning, med tanke på de stora ekonomiska störningar som uppkommit tillsammans med minskningen av skatteinkomster och andra statliga intäkter, säger Shahrashoub Razavi.

Samira Sadeque