Bangladesh: Ursprungsbefolkning kräver stopp för planerat lyxhotell

New York, 201201 (IPS) – Planerna på att bygga ett femstjärnigt hotell i sydöstra Bangladesh möter hård kritik från den ursprungsbefolkning som bor i området. De befarar att projektet kommer att leda till att de tvingas bort från sina traditionella marker.

Hotellet i bergsregionen Chittagong Hill Tracts kan enligt lokala medier få stora konsekvenser för flera byar där mro-folket bor. Enligt människorättsorganisationen Amnesty International utgör planerna ett hot mot ursprungsbefolkningens ”sociala, ekonomiska, traditionella och kulturella struktur”.

Många lokala aktivister har därför under de senaste veckorna genomfört protester mot det planerade hotellet, som skulle breda ut sig över ett stort område på ursprungsbefolkningens mark i distriktet Bandarban.

Förra veckan uppmanade Amnesty myndigheterna i Bangladesh att lyssna på protesterna och lokalbefolkningens krav på att byggplanernas stoppas. Om bygget genomförs skulle det enligt Amnesty innebära att landets myndigheter inte lever upp till kraven på att skydda urfolkens rättigheter.

En representant för den företagsgrupp som står bakom projektet har till lokala medier sagt att myndigheterna står bakom en del av hotellsatsningen. Det är dock något som tillbakavisats av de lokala politikerna.

Aktivisten Reng Young Mro, som bor i området, uppmanar omvärlden att ställa sig bakom ursprungsbefolkningens krav på att bygget stoppas. Han säger till IPS att befolkningen oroar sig för att de kommer att bli vräkta, men många befarar också att deras försörjningsmöjligheter kommer att gå förlorade på grund av satsningen.

Reng Young Mro säger att de inte vill påtvingas ett projekt som påstås vara bra för utvecklingen.

– Projektet kommer att innebära förtjänster för dem, medan lokalbefolkningen inte kommer att gynnas.

Enligt Reng Young Mro är marken där hotellet enligt planerna ska byggas helig för mro-folket, eftersom det bland annat finns gravplatser där. Många i befolkningen är dessutom beroende av marken för sin försörjning, och det finns även en oro för att vattentäkter och skogar kommer att förstöras.

Han säger att befolkningen även oroar sig för konsekvenserna av en ökande turism – och att nya vägar kommer att byggas rakt igenom byarna.

Enligt Reng Young Mro har byggprojektet drivits igenom utan att lokalbefolkningen blivit konsulterade. Och även om vissa samtal inför planeringen fördes med urfolkens ledare, så menar Reng Young Mro att det projekt som nu planeras är mycket mer omfattande.

Samira Sadeque