New York, 201013 (IPS) – Kvinnor drabbas mycket hårt av den pågående konflikten i Mali – men de har också en avgörande roll för att fred ska kunna uppnås. Samtidigt har coronapandemin slagit hårt mot kvinnornas möjligheter att verka för fred.

Det säger Bassirou Gaye från Mali, som är medförfattare till en


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.