Förhoppningar om latinamerikansk energiomställning efter pandemin

Mexico City, 201005 (IPS) – För att det ska gå att kombinera en ekonomisk återuppbyggnad efter pandemin med en grön energiomställning i Latinamerika krävs det politisk vilja. Det var budskapet vid en interkontinental konferens som avslutades på fredagen.

Den veckolånga konferensen hade samlat politiker, företagsledare och internationella experter från både Latinamerika och Europa. Värd var organisationen Institute of the Americas.

Panamas energiminister Jorge Rivera betonade att för att kombinera en ekonomisk återuppbyggnad och grön omställning krävs både politiska beslut och en vilja från näringslivet. Han menar att om rätt åtgärder sätts in så kan omställningen bli viktig för att stärka de ekonomier som drabbats så hårt av pandemins konsekvenser.

– Vi har stora möjligheter. Vi har en handlingsplan för en energiomställning under de kommande tio åren, samt FN:s hållbara utvecklingsmål, som innehåller många nationella strategier. Och det finns mycket vi kan göra när det gäller energiförbrukningen i samband med transporter och inom industrin, sade Jorge Rivera.

En stor del av diskussionerna ägnades åt klimatkrisen och utsläppen av växthusgaser. Alfonso Blanco, ordförande för den latinamerikanska energiorganisationen Olade, sade att många länder i regionen har gjort stora framsteg i utvecklingen av alternativa energikällor. Men han påpekade också att pandemins konsekvenser gör att utvecklingen nu är mer osäker. Alfonso Blanco underströk att arbetet för en hållbar utveckling kommer att kräva insatser på regional nivå.

På senare år har Latinamerika gjort framsteg i satsningar på vind- och solenergi, men mycket arbete återstår fortfarande för att minska användningen av fossila bränslen inom industrin och inom transportsektorn, och för att öka energieffektiviteten.

Dock har utvecklingen mot fler gröna energikällor avstannat i vissa länder, däribland Mexiko, påpekade Joost Samsom, vid konsultbolaget Voltiq, som arbetar med finansieringen av förnybar energi.

Samtidigt har de förnybara energikällorna under pandemin visat sig vara pålitliga och konkurrenskraftiga. Det sade Fernando Cubillos, chef för energifrågor vid Interamerikanska utvecklingsbankens gren för investeringar.

– I samband med den ekonomiska återuppbyggnaden kan det finnas möjligheter till nya satsningar på förnybar energi och i dag ser vi goda möjligheter för detta. Det som saknas i vissa länder är rätt regelverk, sade Fernando Cubillos.

I bland annat Brasilien har dock tillväxten av småskaliga satsningar på solenergi fått en allt viktigare kommersiell betydelse, tack vare nya juridiska regler.

Emilio Godoy