Port of Spain, 200910 (IPS) – Det behövs snabba åtgärder för att skydda naturreservatet Trinity Hills i Trinidad och Tobago, enligt befolkningen som bor i dess närhet. Det ekologiskt känsliga området är viktigt för de återstående skogsmarkerna i regionen Victoria-Mayaro.

Några av hoten mot naturreservatet uppges komma från det svedjebruk som bedrivs i områdets ytterområden, […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.