Pandemins effekter slår mot kvinnor och fattiga i städer

New York, 200811 (IPS) – Nedstängningarna i spåren av coronakrisen är särskilt kännbara för kvinnor och fattiga invånare i städerna, uppges i en ny FN-studie. Enligt den nya rapporten har närmare 90 procent av de konstaterade fallen av covid-19 rapporterats från… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Samira Sadeque