Kenya: Ny teknik kan säkra markrättigheter för urfolk

Chepkitale, 200728 (IPS) – Ursprungsbefolkningen ogiek i Kenya är involverade i en satsning som syftar till att stärka skyddet för orörda skogar. Förhoppningen är att det också ska leda till att myndigheterna officiellt fastställer äganderätten till deras traditionella mark.

Satsningen genomförs i samarbete mellan Internationella naturvårdsunionen, IUCN, och företrädare för de 32 ogiek-samhällen som lever i regionen Chepkitale. Metoden går ut på att kartlägga ursprungsbefolkningens mark och föra samman befolkningens kunskaper om naturresurser tillsammans med geografisk information och fysiska modelleringar.

John Owino vid IUCN säger till IPS att kartläggningen ska bidra till att identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att skydda områdets naturresurser.

Satsningen, som inleddes för två år sedan, handlar till stora delar om att dokumentera ogiek-folkets historia och deras nedärvda kunskaper om hur skogar och andra naturresurser ska skyddas. Projektet skulle enligt planerna ha slutförts under året, men kommer nu att försenas på grund av de restriktioner som införts i samband med coronakrisen.

De traditionella regler som urfolket lever efter är inriktade mot att skydda skogar och naturliv.

– Vi har ett liknande förhållande till träd och natur som vi har till människor. Att fälla ett moget träd innebär i vår kultur detsamma som att döda en föräldragestalt. Varför skulle vi fälla ett träd när vi kan skörda dess grenar och använda dessa till olika ändamål, säger den lokale ledaren Cosmas Chemwotei Murunga, 72, till IPS.

År 1976 fick ogiek-folket stor uppmärksamhet när de genom sina protester lyckades stoppa den fällning av lokala röda ceder-träd som landets myndigheter då hade godkänt. De träd som hade hunnit fällas ligger fortfarande, 44 år senare, orörda på marken i närheten av byn Loboot.

Befolkningsgruppen har även länge fört en kamp om fastställandet av deras markrättigheter. Under åren har myndigheterna vid flera tillfällen försökt driva bort ogiek-folket från skogen. Men 2008 lyckades befolkningen driva igenom ett domstolsbeslut som innebar ett stopp på alla försök att driva bort befolkningen. Processen är dock inte avgjord ännu.

Förhoppningen är dock att den kartläggning som nu genomförs ska leda till att befolkningen till sist får sina markrättigheter fastställda. Liknande kartläggningar som tidigare har genomförts på andra platser i Kenya har nämligen resulterat i detta.

Isaiah Esipisu