Hyderabad, 200207 (IPS) – Antalet fall av lepra har minskat mycket kraftigt i världens länder – varav de flesta i dag har förklarats fria från sjukdomen. Samtidigt upptäcks fortfarande ett nytt fall var fjärde minut i Indien.

Sedan nya läkemedel kom 1993 har antalet fall av lepra i världen minskat mycket snabbt. Men sjukdomen finns kvar, […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.