Kvinnor med funktionsnedsättning kräver reproduktiva rättigheter

Nairobi, 191119 (IPS) – En av fem kvinnor i världen har en funktionsnedsättning, och de allra flesta lever i utvecklingsländer. Men trots att de har samma behov som alla andra kvinnor förnekas de i ännu högre grad sina sexuella och reproduktiva… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Joyce Chimbi