Unga kräver sina reproduktiva rättigheter

Nairobi, 191118 (IPS) – Varje dag beräknas 20 000 flickor som ännu inte fyllt 18 år föda barn i utvecklingsländer. Vid ett toppmöte om reproduktiva rättigheter som hölls i Kenya förra veckan krävde flera unga representanter att deras rätt att bestämma över sina kroppar och antalet barn de får ska respekteras.

Varje år föds uppskattningsvis 7,3 miljoner barn av unga mödrar i utvecklingsländer. Detta samtidigt som graviditetsrelaterade komplikationer enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA,  har förblivit den främsta dödsorsaken bland unga kvinnor.

Målsättningen med toppmötet i Nairobi var att stärka de löften som utlovades för 25 år sedan i samband med FN:s befolkningskonferens i Kairo.

Två av deltagarna vid mötet var Michelle Simon, 18, och Botho Mahlunge, 19, som båda kommer från Botswana och föddes flera år efter den banbrytande konferensen i Kairo 1994.

Men trots den handlingsplan som antogs där har de båda tvingats växa upp i en värld där många miljontals unga flickor fortfarande tvingas hoppa av skolan i förtid.

– När jag var 13 började jag se kopplingen mellan att flickor blev gravida och hoppade av skolan, för att aldrig återvända, säger Michelle Simon till IPS.

Hon insåg tidigt hur viktigt arbetet för att förhindra tidiga graviditeter är.

– Men det är mycket sorgligt att de som borde arbeta för att stärka vårt skydd har svikit oss, säger Michelle Simon.

Botho Mahlunge menar att bristen på undervisning om sexualitet och reproduktiva rättigheter, i synnerhet på landsbygden, får svåra konsekvenser.

– Det är orsaken till att så många flickor blir gravida och smittade av hiv. Ungdomar på landsbygden är särskilt utsatta, eftersom de lever långt borta från den information och den service som finns tillgänglig i städerna, säger hon.

Även Denis Otundo vid Nätverket för afrikanska ungdomar menar att sexualundervisningen måste stärkas.

– Toppmötet visar tydligt vad som måste göras. Ungdomar måste få information om sexualitet vid rätt tidpunkt, så att de kan ta rätt beslut, säger han.

Denis Otundo säger att undervisningen även måste fokusera på ungas rätt att säga nej till sex.

– Det handlar också om att kunna identifiera alla sorters våld, och om vilka möjligheter de har att anmäla våld.

Toppmötet i Nairobi syftade till att sätta fart på de åtaganden som världens länder gjorde i samband med FN:s befolkningskonferens i Kairo. Målet är att ingen ska stå utan möjlighet till familjeplanering, att inga kvinnor ska behöva dö i samband med graviditeter samt att inga kvinnor och flickor ska utsättas för våld, barnäktenskap eller könsstympning.

Osamu Kusumoto, vid Asiatiska förbundet för befolkningsfrågor och utveckling, säger att en avgörande fråga för dessa målsättningar är i vilken utsträckning världens länder är beredda att investera i sina ungdomar.

– Oplanerade graviditeter utgör ett stort problem i utvecklingsländer. När en stor andel ungdomar blir gravida när de i stället borde gå i skolan så blir detta även ett ekonomiskt problem, understryker han.

Joyce Chimbi