New York, 191107 (IPS) – Allt fler människor som tillhör ursprungsbefolkningar eller bor på landsbygden i länder som Guatemala och Honduras tvingas flytta – antingen inom sina hemländer eller till grannländerna. Och ofta beror det på klimatförändringar.

När åkermarker går förlorade och jordbruket blir allt mer oförutsägbart ökar den ekonomiska osäkerheten för allt fler familjer, […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.