Miljontals hotas när klimatet förändras

Nairobi, 191011 (IPS) – Det har blivit allt vanligare att kenyanska meteorologer går ut med varningar för kraftiga vindar, höga vågor och minskad sikt vid landets havskust. Men lokala fiskare lyssnar inte alltid på varningarna utan går ut med sina båtar ändå – på jakt efter fisk som blir allt svårare att få tag i.

Ali Sombo från Kwale, som ligger vid Indiska oceanen, är en av de fiskare som inte alltid hörsammar de varningar som kommer från landets meteorologiska institut, KMD.

– Vårt enda problem är att båtarna inte är tillräckligt starka för att stå emot de hårda vågorna, så båtar kapsejsar och ibland dör fiskare, berättar han.

Ett exempel är från i somras då KMD via lokalradion gick ut med varningar om ett flera dagar långt oväder på havet, med mycket starka vindar och höga vågor. Men Ali Sombo och hans kollegor fortsatte trots det att gå ut med sina båtar som vanligt.

En ny rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, visar samtidigt att kustnära befolkningar i Afrika och övriga världen i allt högre grad riskerar att drabbas av många olika klimatrelaterade faror. Det handlar bland annat om tropiska orkaner, översvämningar och extremt höga havsnivåer.

Världens hav är snabbt på väg att förändras på grund av klimatförändringarna. Redan nu är miljontals människor hotade och 2050 kommer över en miljard människor som bor nära kuster att vara utsatta för ökade risker.

I Afrika bor närmare en fjärdedel av kontinentens befolkning inom tio mil från kusten, medan siffran i ett land som Senegal är hela 66 procent, enligt FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

I den nya FN-rapporten varnar forskarna för att den globala uppvärmningens effekter för världens hav kommer att inträffa allt snabbare under innevarande århundrade och att riskerna skulle kunna minskas betydligt – under förutsättning att koldioxidutsläppen inom kort minskar betydligt.

En rapport från IPCC som kom förra året förutspådde att de extrema väderfenomenen bara kommer att förvärras om den globala uppvärmningen inte hålls under 1,5 grader Celsius.

Forskarna beräknar att i frånvaro av snabbt minskade koldioxidutsläpp kommer havsnivåerna att stiga mer än tio gånger snabbare under detta århundrade än de gjorde under föregående århundrade. Detta kommer i sin tur att öka riskerna för översvämningar i kuststäder och i små fattiga önationer. Vissa önationer riskerar att bli obeboeliga på grund av klimatförändringar och smältande isar.

Enligt IPCC kommer befolkningar som bor längs kusten i Östafrika att drabbas särskilt hårt om inte koldioxidutsläppen minskas drastiskt, med tanke på att det marina livet redan har drabbats av varmare havstemperaturer.

– När lokala fiskare beklagar sig över att fångsterna fortsätter att minska bekräftar de bara hur utsläppen av växthusgaser påverkar ekosystemen och de näringsgrenar som är beroende av dem, säger Kiragu Kibe, som är expert på naturresurser och arbetar vid Nairobis universitet, till lPS.

Fiskare som Ali Sombo menar att deras minskande fångster beror på att de saknar ordentlig utrustning och kraftigare båtar. Men Kiragu Kibe säger att det verkliga problemet är att havet blivit varmare, vilket gör att fiskar och andra marina djur söker sig bort efter mer gynnsamma miljöer.

Officiella siffror från Kenyas statistikmyndighet visar att inkomsterna från fisket minskade mellan 2015 och 2017 och att även andelen av BNP som kommer från fisket har minskat betydligt. Den låg på 0,7 procent av BNP 2014 och sjönk till 0,4 procent 2017.

– Det är en mycket oroande trend med tanke på den stora ekonomiska potential havet utgör, med dess 60 mil långa kust mot Indiska oceanen, säger Hamisa Zaja vid miljöorganisationen Green World Foundation, som är verksam i Kenyas kustregion.

Samtidigt varnar FN:s forskare för att om inte utsläppen av växthusgaser minskar riskerar världens fiskeindustri att gå miste om upp emot 24 procent av de potentiella maxfångsterna framåt slutet av århundradet.

– Kustbefolkningarna kommer att drabbas av matkris. Nu måste vi mer än någonsin arbeta tillsammans med lokalbefolkningarna för att utveckla lokala lösningar för att hantera klimatförändringarna, säger Hamisa Zaja till IPS.

Även IPCC betonar behovet av att forskare arbetar tillsammans med lokala företrädare och utnyttjar deras kunskaper för att hantera risker och stärka anpassningsåtgärderna.

Men fram till dess tvingas fiskare som Ali Sombo att försöka hantera nya utmaningar som de själva inte har möjlighet att lösa – och som riskerar att bli allt mer bestående.

Miriam Gathigah