Washington DC, 190905 (IPS) – Två år har gått sedan militärens våld i Myanmar tvingade över 700 000 rohingyer på flykt. Nu måste straffriheten för de ansvariga få ett slut, och då krävs det ett tydligare agerande från den amerikanska regeringen. Det skriver Nadine Maenza och Anurima Bhargava från USA:s kommission för internationell religionsfrihet, i denna kommentar för […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.